İnsan olarak, güncel olaylar arasındaki toz dumandan gelişmelerin arka planını anlamak ve yorumlamaktaki, sebepler ve sonuçlar arasında bağlantılar kurmakta zorlanıyoruz!

Dünya ve bölgemiz üzerinde, küresel ve emperyalist güçlerin kısa, orta ve uzun vadeli sinsi hesapları ve çıkarlarına matuf, aksiyon geliştirmekte, ya geç kalıyoruz, ya da karar verirken hatalar yapıyoruz!

İnsan beyni, gelişmeler hakkında, bir kere karar verdiği an, tekrardan düşünme melekesini kaybetmektedir!

Dünya ve bölgemiz üzerinde oynanan yüzyıllık kirli oyuna müteveccih, gelişmeler hakkında karar vermeden, araştırmalar yapmalı ve düşünmek zorundayız!

Aksi halde bölge halkları olarak bir yüz yılı daha kaybedebilir veya heba edebiliriz!

Yüz yıl önce, Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu bölgelerdeki zenginlikleri, ülkelerine taşımayı planlayan küresel ve emperyalist güçler, sinsi bir oyun ve kirli bir plan yapmıştır!

Sykes – Picot; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması sürecinde, Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya arasında imzalanan Küçük Asya Antlaşması olarak bilinmektedir!

Osmanlı kara parçasındaki zenginlikleri, kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaya rağmen, bir başka güç ile paylaşmayı dahi sindiremeyen dönemin küresel ve emperyalist güçleri, anlaşmanın diğer üyesi Rusya'da devrim için ayrıca bir plan ve hesap içindedir!

1917 yılında Rusya’da dışarıdan destekli olarak bir devrim olmuş ve iktidar el değiştirmiştir!

Küresel ve emperyalist güçlerin bölgemizde, halkın bağımsızlığı, özgürlüğü ya da devletlerin güçlenmesi değil, kontrolündeki ülkelerde bulunan yer altı ve yer üstü kaynakları, rahat bir şekilde paylaşımı ve kendi ülkelerine de aktarılması olmuştur!

Birinci Dünya savaşında, paylaşım konumunda İngiltere ve Fransa, 2. Dünya savaşında ise ABD ve Rusya'yı görüyoruz!

İkinci Dünya savaşında, Nazi Almanyasına karşı birleşen ABD ve Rusya, Avrupa'yı ikiye bölerek dünyayı parsellemiştir!

Küresel iki EKOL ve GÜÇ  olarak, ABD'nin safında yer alanlar  ve İngiltere'nin yanında saf tutanlar şekilde ifade edebiliriz!

Küresel bir AKIL - PLAN ve STRATEJİSİ olmayan ülkeler, PLANI olan ülkelerin yanında olmak  zorunda kalacaktır!

Bugün de, Küresel iki EKOL arasındaki; paylaşım ve hegemonya başka versiyonlarda devam etmektedir!

Dünyamızı parselleyen ve paylaşan küresel ve emperyalist güçler, karşılarında ve paylaşım masasında, başka bir güç istemiyor!

Paylaşım masasında olmak için bağımsız politikalar geliştiren devletler, vekalet terör orduları üzerinden asimetrik savaş teknikleri ile engellenmeye, bertaraf edilmeye, yıpratılmaya veya zarar verilmeye çalışılmaktadır!

Dün, paylaşımda anlaşan küresel ve emperyalist güçler, bugün kavga etmektedir!

Bugün yaşamakta olduğumuz, fillerin tepişmesinden kaynaklı çimlerin ezilmesinin sebebi, paylaşım konusunda, Küresel iki GÜÇ ve iki EKOL arasında ki hegemonya mücadelesidir!

Küresel ve emperyalist güçlerin dünya ve bölgemizdeki yüzyıllık hegemonya konumları ve tahtları sallanmaktadır!

Tüm yaşadıklarımız, İpek ve Baharat yoluna kim ya da kimlerin veya hangi küresel gücün HAKİM olacağı veya HEGEMONYA mücadelesi veya savaşıdır!