Dünya, zıtlar olmadan yaşanamaz bir durum arz eder! Hayat, zıtlar olmadan yaşanmaya kalksa, sıradan bir durumda olur ve  insanoğlu  bu durumdan çok sıkılır, hayat  çekilmez bir durumda bulunurdu!

İnsanın yaratılması akabinde sıratı müstakim üzerine şeytanın oturması, zıtlığı ve zıtlık içindeki birlikteliği ifade etmektedir!

Şeytan, müminin doğru yolu üzerinde durmaktadır! Neden bu yol üzerindedir? Doğru yoldan çıkarmak ve saptırmak için? Çıkarabilir, saptırabilir mi? Temiz olmayan ve fıtrata uygun yaşamayanları çok kolay bir şekilde hem de!

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Sadece ihlâslı ve samimi kullarımı bu yoldan ayıramayacak ve koparamayacaksın, buyurmaktadır!

Zıtlar,  tezat veya öteki ne demektir? Zıtlar neyi ifade etmektedir? Zıtlar olmadan hayatımız nasıl sıradan olabilir?  

Zıtlar; Nitelik ve durumları itibariyle birbirine aykırı ve birbirlerinin karşısındaki kavram ve olguları ifade eder!

Kâinat ve yaşam döngüsü zıtların birlikteliği üzerine kuruludur!  Dünya ve insanlığın tüm kurgusu zıtlık ve tezat  üzerinedir!

Zıtlık ve zıt olan unsurlar  birbirlerini tamamlamaktadır. Bir erkek ve bir kadın olmak üzere dünyaya gönderilen, Hz. Âdem ve Havva en başta birbirlerini tamamlayan iki insandır! Sonrasında, Habil ve Kabil, iyilik ve kötülüğü sembolize etmektedir!  

Karanlık ve aydınlık, gündüz ve gece, ak ve kara gibi pek çok zıt kavramlar, kendi aralarındaki  zıtlığı ve birbirlerini tamamlar!  Biri olmadan diğeri olmaz ve anlaşılamaz!

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Kur’an-ı Kerimde, Biz her şeyi çift yarattık,  ayeti ve Her şey zıddıyla bilinir ve kaimdir, zıtların birlikteliği gerçeğini  ifade etmektedir!

Hayat; insanoğlu için bazen iyi, bazen kötü, bazen hasta, bazen sağlıklı, bazen mutlu,  bazen mutsuz, bazen hüzünlü, bazen sevinçli olduğu durumların toplamı veya kümülâtifi diye tanımlayabiliriz!  

Çünkü güzelliğin kıymetini ancak çirkinlikle anlayabiliriz. Sağlığın kıymeti de hastalık, yaşamanın değerini de ancak ölüm ile anlaşılabilir. Bu durum öylesine vazgeçilmez duruma gelmiştir; İnsanların sürekli barış halinde yaşayamayacağı gerçeğiyle toplumlar kendilerine suni düşmanlar icat etmiştir.  

Her şey zıddıyla kaim olması, her şeyin zıddıyla bilinmesi, varlıkların  zıddıyla bilinmesini anlamak mümkün görünmektedir. Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz olanlar daha güzel bir uyum doğar!  Her şey ve özellikle de her düzen bir çatışma sonucunda meydana gelmektedir!

Zıtlar ve tezat dediğimiz kavramlar, sosyal olaylar,  siyasi düşünce ve ideolojiler; Bizim gibi ülkelerde, yıllardan beridir neden kavga ettirilmektedir?

1968 öğrenci olayları, 12 Eylül darbesinden önceki sokak hareketleri ve daha sayamadığımız sosyal hareketlenmeler neden olmuştur ve neleri anlatmaktadır?

Karşıt fikir ve görüşte olan gençler, bu ülkenin birliği ve bekası adına,  bir araya gelmemeli, sürekli olarak karşıda ve kavgalı bir durumda bulunmalıdır!

Bu durum, kim veya kimlerin işine gelmektedir? Böyle bir durumdan kim veya kimler istifade etmektedir?

Eskilerin ifadesinde olduğu gibi; Fikirlerin çatışmasından hakikat güneşi doğar, neyi ve neleri anlatmaktadır?

Siyasi partiler,  ideolojiler, liderler ve bunların müntesipleri  kalabalıklar,  bu ülkede sadece kavga etmeleri üzerine formatlanmıştır! Bu ülkenin birliği üzerine hareket etmemeleri gerekir! Sürekli olarak kavga etmesi planlanmıştır!

Zıtların birlikteliğinden  mükemmel bir düzen meydana geliyorsa, bu ülkede,  devletin âli menfaatleri üzerine,  tüm parti ve siyasi ideolojiler bir kenara konulmak suretiyle,  birlikte hareket etmek zorundadır!

Küresel ve işbirlikçilerin anlayamadığı ve kavrayamadığı, karşıt ve zıt görünen, parti ve liderlerin,  bir ideal ve hedef çerçevesinde, devletin bekası ve milletimizin  birliği adına,  bir ve beraber hareket etmeleridir!

Yoksa eskiden olduğu gibi zıtlar ve kavgayı mı bekliyoruz? Zıtlar ve tezatların birlikte hareket etmesinden, büyük idealler çerçevesinde,  mükemmel bir DÜZENİ mi?

Zıtlar ve Zıtların birlikteliğin doğan mükemmel düzeni; anlamayı, anlamlandırmayı,  idrak edebilmeyi, yorumlamayı ve gelişmelerin karşısında değil,  yanında ve destekçisi olabilmek dileklerimle!