Türkiye Cumhuriyeti Devleti; beka ve milli birlik sorunlarına karşı, bölgemiz ve içerideki tüm küresel kumpasların çözüm kaynağı, millet olarak; milli birlik, milli bilinç ve milli mutabakat halinde olmaktır!

Aksi halde Millet olamayız! Zaten Milletin olmadığı durumda DEVLET de kalmaz! Bölgemizde ki örneklerde olduğu gibi!

Anadolu kara parçasında yaşayan tüm vatandaşlar,  vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ve birliği, demokrasi kültürünü içselleştirme ve içerideki tüm farklılıklara karşı da hoşgörü göstermek ile mükelleftir!  Aksi halde sosyal barış  ve huzur temin edilemez!

Devlet,  başka bir şey! Devlet adamı başkaca bir şey! Siyaset ve siyasetçi başka bir şeydir! Siyasetçi, asla devlet değildir! Demokratik ülkelerde, siyaset adamı seçimle gelir  ve daha sonraki  seçimle gider!

Siyasetçiye, devlet asla baki değildir!  Siyasal partiler ve siyasetçiler asla kutsanamaz!

Kadim Devlet Aklı denetiminde ki Türk Devletinde, 2053 ve 2071 Büyük Türkiye hedefleri doğrultusundaki, devletin stratejik yatırım ve politikaları,  siyasetçi veya partilere göre,  değiştirilemez!

Beş bin yıllık kadim bir devlet geleneği olan Türk Devleti, her gün 18 yaşındadır!  

Mademki,  devlet ve millet olarak, yaşadıklarımız bir Kurtuluş Savaşı;  85 milyon tüm vatandaşlar, Devletin bekası ve Milletin birliği mutabakatı ile ancak püskürtülebilir!

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  kurulması akabinde ki tek partili sistem, 1946 yılında çok partili süreç ve sonrasında yaşadığımız darbe, inkıta, muhtıra, post-modern darbe ve e-muhtıralardan devlet ve millet olarak dersler çıkarmış olmalıyız!

17 Nisan Anayasa değişiklik referandumu ile başlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi,  iki partili bir siyaset sistemini dolaylı olarak dayatmaktadır! Sistem; kurucu iradeyi temsilen iki ana damar partinin yanında, bunlara destek küçük yandaş partiler!

Hem dünya insanlık tarihinden TÜRKLERİ çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz diyeceksiniz! Hem de bu topraklarda vuku bulan her şey sıradan ve kendiliğinden meydana gelecek; öyle mi?

Devletin bekası ve milletin birliği; Devleti-ebed-müddet devam ilkesi çerçevesinde; Türk asarının başlatılabilmesi adına, başka bir akıl, başka bir strateji, başkaca taktik ve yönteme ihtiyaç duyulmuştur! Prangalardan kurtulmadan yürüyemez ve koşamazsınız!

Sistemden beslenen asalakların bekleştiği şekilde, devlet yönetim sistemi ve siyaset geleneğinin, siyasal parti ve iktidar olma süreci,  yeni dönem ve yeni yönetim sistemi,  malum siyasi parti içinden çıkması muhtemel bir parti veya LİDER, yani aynı ekol temsilcisi bir HALEF, siyaset yolculuğuna devam etmeyecektir!

Siyasi mantalite olarak bir devir kapanıyor ve yeni bir siyasi dönem başlıyor! Asalak ve çapsızlar, ehliyet ve liyakat olmadığı için beslendikleri sistemin devamını talep etmektedir!

Hem Kadim Türk Devleti, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kahvaltıda neler yediğini kayıt altına alır diyeceksiniz! Hem de bu asalak ve çapsızların, tüm hata ve ihanetlerini de kayıt altına almayacak, öyle mi?  Sonra da bunlara HESAP sorulmayacak, öyle mi?

Tarihi Türk Devlet Kodları ve Kadim Türk Devlet geleneğinin denetim ve kontrolündeki Türkiye’de, yeni siyaset ve yeni devlet yönetim modeli; Kuvay-i Milliye Ruhu ve Kurucu İrade gelenek ve kültürüne sahip parti ile 2053 ve 2071, Büyük ve Güçlü Türkiye hedef ve yolculuğuna başlayacaktır!

Hem dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım, diyeceksiniz!  Hem de bugüne dair söyleyecek tüm söz ve argümanı tükenmiş olacak!  

Sözün bittiği yerdeyiz! Söz ve iddiası olmayanlar siyaseten bitmiş demektir!  Bugünün  yerel ve küresel sorunlarına ve vatandaşların taleplerine karşı, ülkenin geleceğine yönelik; çözüm önerileri, sözü, programı ve argümanı olanlar gelecektir! Demokrasinin güzelliği  buradan kaynaklanmaktadır!