Devlet yönetim sistematiğinin gereği;  devlet işlerinin bir nizam ve düzen çerçevesinde yürütülebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,  hiyerarşi mutlaka olmalıdır!

Peki, çalışanlar arasında böyle bir hiyerarşi olması gerekirken,  devletin yapılan tüm işlerinde, kanun ve yasaya uygunluk olmalı mıdır? Yoksa makama gelen her kişi kendi düzenini veya kendi Mafya kanunları mı koymalıdır?

Devlet olmanın manası nedir? Devlet; kurumlar, kanun, yasa, yönetmelik ve adalet demektir!  

Peki, Devlet yönetiminde yasa, yönetmelik ve tüzüğe uymamanın cezası, neler olmalıdır?

Ya da Devlet yönetiminde, yasa - kural ve yönetmeliklere uymayanlara yönelik bir  ARINMA olacak mıdır?

Devletin tüm işlerinde; kanun ve kurallara kesinlikle uymalıdır! Devlette, kanun, yasa, düzen ve nizamın olmadığı durumlarda ise sisteme kaos hakim olur!

Kaos, kargaşa demektir! Türk Devlet Aklı, kaosa izin vermeyecektir! Devlet, kimsenin babasının ÇİFTLİĞİ değildir!

Devletin makam ve görevleri sadece asil millete hizmet etmek için vardır! Devletin makamları, fantezi üretme yerleri değildir!  

Devlet; nasıl olsa görmüyor, duymuyor şeklinde kuruntulara kapılanlar olacaktır!  Farkında olmadan haddini aşacaktır! Devlet böyle bir durumda sadece UYUR ROLÜ yapar!

Kadim Türk Devleti,  her gün 18 yaşındadır! Kadim Türk Devletinin beş bin yıllık, devlet yönetim kodları, tarihi, hafızası ve gelenekleri olduğunu hatırlatmak isterim!

Türk Devleti,  devlet ve millete yapılan hatayı ihmal etmez,  sadece mühlet verir! Vakti zamanı geldiğinde cezasın keser! Devlet, nizam, düzen, kanun ve adalet demektir!  

Devlet,  çok güzel ölü taklidi yapar! İhanet içinde onlalar,  zanneder ki; Devlet yok ve çöktü;  şımardıkça şımarır! Sonra üzerine bir ağırlık çöker!  Ve sonrası mı,  mezkur kişiler için,  yoktur!

Devlet; adalet, yasa ve töre ile ayakta kalır! Devlet, acele etmez! Devlet, devlet ve millete karşı yapılan tüm ihmal ve hataları yarına bırakır fakat kimsenin yanına bırakmaz!

Türk Devlet yönetim kodları ve sistematiği; Töre, Kanun, Adalet ve Hakkaniyet değerleri üzerine bina edilmiştir!  

Hakikat ve Adalet bir gün mutlaka tecelli edecektir!  Gerçeklerin her daim gün yüzüne çıkmak gibi bir özelliği vardır!

Kadim Türk Devlet Aklı; Kimsenin yaptığı hata ve ihaneti,   yanına ve yarına kalmayacaktır!

Devlet; devlet ve milletin malına, özellikle de tüyü bitmemiş yetim hakkına tecavüz eden ve göz diken, yolsuzluk yapan, haramzadelerden,  bir gün hesabını sorar ve cezasını keser!

Başka türlü arınma olmaz! Arınma olmadan temize çıkılamayacağına göre!

Devlet ihmal etmez sadece tehir eder! Her seçim bir vazgeçiş olduğuna göre!

HARAM ve İHANET dolu İblis ve İblis çocuklarının yolunu mu? Yoksa ADALET – HAKKANİYET ve HELAL – Rahmani olan TEMİZLERİN yolunu mu?

Her Seçiş bir vazgeçiştir! Neleri seçiyor ve nelerden vazgeçiyoruz? Her seçişin tabii ki bir BEDELİ – HESABI ve CEZASI, mutlaka olacaktır!