Korku ve panik karşısında, bir insani duygu da ümit etmek ve ümitli olmaktır! İman ehli insan, korku ile ümit arasında bulunur! Ümitsizlik ise imanı bir hastalıktır!

Havf, korku, reca ise ümit demektir! Kuranı Kerim ve Hadisi şeriflerde korku ve ümit arasında bulunmaya teşvik ve tavsiye eden, hükümler vardır!

Yeryüzünde TANRICILIK oynayanlar ve TANRI olabilmek adına, dünya insanlığını ZOMBİ bir duruma düşürebilmek için virüs veya başkaca şeyler üretmekle, KORKU salmak suretiyle her yolu denemektedir! Neden acaba?

Havf, korku, gelecekle ilgilidir! İnsan, başına ya hoşlanmadığı bir şeyin gelmesinden, ya da arzu ettiği bir şeyi elde edememekten korkar! Reca, ileride meydana gelmesi arzu edilen bir şeye kalbin duyduğu ilgidir!

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Zümer suresi 53. Ayeti kerimede şöyle buyuruyor! De ki: Ey nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz! Şüphe yok ki, Allah, şirk hariç, bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir!

Ey Yüce Peygamber! Mümin kullara de ki: Allah sizi müjdelemek istiyor! Ey nefisleri üzerine israfta ve zulümde bulunmuş, bir takım günahları işlemiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ve sizi mağfiretine kavuşturmasından ümitsizliğe düşmeyin ve asla ümidinizi kesmeyiniz! Çünkü Allah’ın rahmetinden ümitsizlik insanı imansızlığa sevk edebilir!

Şüphe yok ki, Yüce Allah, şirkten kaçınan kullarına, diğer günahlarını dilerse hepsini bağışlar, onları örter ve onlar ile hesaba çekmez! Kendi kusurunu bilip de tövbe eden ve af dileyen, Yüce zatına sığınan herhangi bir kulunu, dilerse af ve mağfiret eder!

Ve o müminler, öyle kimselerdir ki: Allah'a korku ve ümit ile dua ederler! Hem Yüce Allah'ın azabından korkarlar, hem de onun rahmetini ve şefkatini düşünerek ümitli bulunurlar! Ve kendilerini verdiğimiz şeylerden de, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere ve zayıflara infakta bulunur!

İsraf ve cimrilikten de kaçınarak Allah rızası için mallarını güzelce harcarlar! Sonsuz Rezzak olan Allah’a itimat ederek mali ibadette, infakta bulunmaktan geri durmazlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s); Müminler, Allah'ın azabının miktarını bilselerdi, hiç biri Cennet`i ümit etmezdi! Kâfirler de Allah’ın rahmetinin ne kadar geniş ve çok olduğunu bilselerdi hiç biri Allah’ın rahmetinden ümit kesmez, buyurmaktadır!

İnsana yakışan, her daim, Sonsuz Kudret, Rahmet ve Hikmet Sahibi Yüce Allah’a sığınmalı, hayatının her bir anında da korku ve ümit halinde olmalıdır!

Peki, kim veya kimler, dünya insanlığını korku ve paniklemeye sevk etmektedir? Yeryüzünde tanrıcılık oynamaya kalkışanların, sinsi plan ve kirli hesapları nelerdir?

Yeni dönemde insanlığı, nasıl bir dünya düzeni beklemektedir?

Türk Devleti ve Kadim Türk Devlet Aklının insanlık adına, tüm bu küresel sinsi ve kirli planlara karşılık bir hesabı var mıdır? Ya da olmalı mıdır?

Dünya insanlığının vicdanı konumundaki, bir devlet ve milletin elbette ki karşı planları olacaktır!

Dünya insanlığı; Türk’ün insanı yaşat ki, devlet yaşasın felsefesi ve medeniyet değerlerine, muhtaç bir durumdadır!

Dünya insanlığının vicdanı konumunda ki; Türk Milletinin barış ve huzur adına; tarihi, kültürel, insani, coğrafi, sosyal, devlet aklı ve sorumlulukları vardır! Türk; Nizam-ı Alem ülküsü, Adalet ve Hakikat namına Seyfullah olduğuna göre!