Türkiye'de siyasi partiler tarihini incelediğimizde, her on yılda, aynı ekolden gelen, bir siyasi parti,  iktidar ve hükümet nöbet değişimi karşımıza çıkmaktadır! Peki neden? Burada Kadim bir AKIL ve Kurgusu  var mıdır?

Cumhuriyetin kurulması, Cumhuriyet Halk Fırkası ve bünyesinden ayrılmak sureti ile serpilmeye çalışan diğer partiler! Ayrılan yeni partilerden biri hariç, hiç biri yaşama şansı olmamıştır! Neden acaba?

Cumhuriyetin kurulması akabinde siyasi süreç 1946 yılına kadar tek partili siyasi sistem olarak yolculuğuna devam etmiştir! Peki, neden?

Türk Devlet Aklı ve Kadim Türk Devlet geleneği, tek partili bir sistem ile devam etmeyeceğine karar vermek sureti ile CHP içinde aynı ekolden bir partinin çıkarılması ve 1950 yılındaki seçimlerde iktidara taşınmak siyaset yolculuğuna devam etmiştir!  

Burada da KADİM bir AKIL ve Kurgusu  var mıdır? Yoksa hepsi sıradan ve spontane gelişmeler midir?

1960 ve 1970’li yıllarda, aynı ekolden, DP’nin devamı bir partinin çıkarılması ve  iktidara taşınması,  12 Mart muhtırası ile durdurulması! 1970 ve 1980 arasında yaşananlar ve 12 Eylül askeri darbesi bir önceki on yıldan hiçbir farkı yoktur!

Yirmi yıllık dönemde, KÜRESEL EKOL Savaşları karşımıza çıkmaktadır!

Siyasi süreç ve siyaset tıkanmaya başladığı dönemlerde, Kadim Türk Devlet Aklı ve Kadim Türk Devlet geleneği; devletin bekası ve milletin birliği adına, aynı ekoldeki bir siyasi partinin içinden yeni bir parti çıkarmak ve iktidara taşınmak sureti ile siyaset serencamını sürdürmüştür!

15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışması ile devlet yönetimi ve siyasi partiler, yeni bir sürece evirilmiştir! 17 Nisan Anayasa değişiklik referandum süreci ile başlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, iki partili bir siyaset sistemini dayatmaktadır!

Kuvay-i Milliye Ruhu ve Kurucu iradeyi temsilen '' iki ana damar '' güçlü partinin yanında bunlara destek olacak olan küçük yandaş partiler!

1946 yılında Cumhuriyet Halk partisi ekolünden gelen Demokrat Partinin çıkarılması ve iktidara taşınması ile başlayan devlet yönetimi ve siyaset süreci, 2001 yılında Refah partinin içinden AK Partinin çıkarılması ve iktidara taşınması ile bu sürecin - dönemin - devrin  ve ekolün son bulduğunu düşünüyorum!

İki Ana Damar  Parti kontrolünde, Yeni bir SÜREÇ  ve Yeni bir DEVİR Başlamak üzere!

2016 yılındaki hain darbe ve kalkışma süreci, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçilmesi,  Türk Devletinde;  başka bir akıl, başka bir strateji, başka taktik ve yönteme ihtiyaç duyulmaktadır!

Kadim Türk Devlet Aklı,  devlet yönetim sistemi ve siyaset geleneğinin, siyasal parti ve iktidar olma sürecini, yeni dönem ve yeni yönetim sistemi ile birlikte,  birilerinin bekleştiği ve ümit ettiği şekilde, siyasal islam temsilcisi bir parti ve lider ile siyaset ve hükümet yolculuğuna devam edemeyecektir!

Yeni siyaset ve yeni devlet yönetim modeli;  Kuvay-i Milliye Ruhu ve Kurucu İrade gelenek ve kültürüne sahip, iki ana damar partiden birisi ile Türk Devlet Aklının denetim ve kontrolünde; Büyük ve Güçlü Türkiye;  2053 ve 2071 vizyon, hedef ve yolculuğuna başlayacaktır!

Aksi halde bir YÜZ YILI daha Heba eder ve  kaybederiz!