Hayat, fıtrata uygun bir şekilde, İNSAN olabilmek ve İnsan kalabilmek yarışıdır!

On bir ayın sultanı Ramazan; başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da, iman ve teslimiyet ehli için cehennem azabından kurtuluş ve Kur'an ayıdır!

Rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtulan kullarından olabilmek ümidiyle!

On bir ayın sultanı Ramazan; tefekkür ve tezekkür ayıdır! Hayatın her anında Kuran ile yaşamayı, tezekkür ve tefekkür halinde olmayı gerektirir!

Aksi halde dünya hayatı, insan için sadece bir yarıştan ibarettir! Mal biriktirme, mal yığma ve sayma, makam, mevki, iktidar ve güç rekabeti – yarışı!

On bir ayın sultanı Ramazan; paylaşım, ikram ve infak ayıdır! Paylaşmanın, ikramın, infakın, sevginin, huzurun, birlik ve beraberliğin tesisine imkân verir!

Dünyada yaşanan kaos, tedarik zinciri ve döviz kurlarından kaynaklı, temel gıda ve diğer ürünlerdeki fiyat artışları, insanların umutlarını tüketmektedir!

Temel gıda maddelerine dahi erişemeyen insanların olduğunu hatırlatmak isterim! Mesele böyle bir dönemde; infak ve paylaşımda bulunabilmektir!

On bir ayın sultanı Ramazan, sadece aç kalmak ve sadece ibadet mevsimi de değildir!

Ramazan, özümüze dönme, kendimizi ve çevremizi fark etme, Yüce Allah'ın kudreti, lütfu ve inayeti karşısında insanın aciz olduğunun farkında olmaktır!

On bir ayın sultanı Ramazan, tefekkür ve tezekkür ayıdır! Tefekkür kulun, hayret makamında olması demektir! Kul, aklının kavrayamadığı ilâhî sır ve hikmetler karşısında şaşırıp kalması ve istiğrak haline bürünmesidir!

İnsanın yaratılış safhaları, vücudundaki muhteşem sistemler; çevremizdeki bitkiler, hayvanlar, yeryüzü, gökyüzü, atmosfer, bunlarla temin edilen son derece hassas çevre dengesi!

On bir ayın sultanı Ramazan; Allah rızasını umarak; infak, paylaşım, yardım, hediyeleşmek ve ikramda bulunmaktır!

İnsan için dünya hayatındaki her şey bir uyanma, bir akletme, bir tefekkür ve bir tezekkür vesilesi olduğunu unutmamak gerekir! Akletmek ve tefekkür konusundaki ayetleri hatırlamak kâfi olacaktır!

On bir ayın sultanı Ramazan, Anadolu’da ve İslam beldelerinde bir başka yaşanır! Hayatın hızına bir duraklama ve yavaşlatma hareketidir!

Hayatın hızına dur diyebilmek, yavaşlatabilme ve SUKUNET ayı ile Hayatı Yavaşlatma Hareketini devam ettirmektedir!

On bir ayın sultanı Ramazan ayında iman ehlinde bir sükûnet hali olmaktadır! On bir ay canla başla koşturulan dünyalık işler biraz yavaşlatılır! Bu ayda inananlara biraz dinlenin ve çevrenizdeki insanlara neler olup bittiğini anlamaya, anlamlandırmaya ve tefekkür durumunda kalın, mesajı vermektedir!

On bir ayın sultanı Ramazan; hayatın sadece işten, güçten, yarıştan, rekabetten, güçlü olmak, güçlü görünmek, makam, mevki ve iktidar yarışından ibaret olmadığını hatırlatmaktadır!

Hayat, sadece iş – güç değildir! Hayat, sadece koşturmaca değildir! Hayat, başka insanlarla yarış ve rekabet değildir! Hayat; makam, mevki, iktidar ve güç yarışı da değildir!

Hayat, fıtrata uygun bir şekilde, İNSAN olabilmek ve İnsan kalabilmek yarışıdır! Aksi halde zaten esfel-i safilin derekesini boylayacaktır!

Bu Ramazan ve her Ramazanı, son Ramazan ayı olduğunu idrak edebilmeyi!

On bir Ayın Sultanı bu Ramazan ayını, huzur ve huşu içinde idrak ettiği, bereketinden ziyadesi ile müstefit olduğu; başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azade olan kullarından olabilmeyi, Yüce Allahtan dilerim!