Dünya ve bölgemiz üzerinde oynanan yüz yıllık küresel kirli oyuna matuf gelişmeler hakkında karar vermeden, araştırma yapmalı ve birden fazla düşünmek zorundayız!

İnsan olarak, güncel haberler ve olaylar arasındaki toz dumandan kaynaklı, gelişmelerin arka planındaki küresel kirli kurguyu, anlamakta ve yorumlamakta, sebepler ve sonuçlar arasında bağlantılar kurmakta zorlanıyoruz!

Dünya ve bölgemiz üzerindeki küresel ve emperyalist güçlerin, kısa, orta ve uzun vadeli hesapları ve çıkarları çerçevesinde, aksiyon geliştirmekte, ya geç kalıyoruz, ya da karar verirken hatalar yapabiliyoruz.

İnsan beyni olaylar zinciri ve gelişmeler hakkında, bir kere karar verdiğinde, tekrardan düşünme melekesini kaybetmektedir!

 

Dünya ve bölgemiz üzerinde oynanan yüz yıllık küresel kirli oyuna matuf gelişmeler hakkında karar vermeden, araştırma yapmalı ve birden fazla düşünmek zorundayız!

Aksi halde bölge halkları olarak bir yüz yılı daha kaybedebiliriz! Bölge halkları, aziz vatan uğruna düşen şehitlerimizin hatırası hürmetine, yeniden bir hata daha yapma lüksümüz olamaz ve olmamalıdır! Başkaca bir seçeneğimiz ve tercihimiz de yoktur, olamaz!

Yüz yıl önce, Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu bölgelerdeki zenginlikleri, sanayi devriminden kaynaklı eksiklikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, küresel ve emperyalist güçler, kirli bir oyun ve sinsi plan yapmışlar!

Sykes – Picot; Osmanlı Devletinin parçalanması sürecinde, Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya arasında imzalanan Küçük Asya Antlaşması olarak bilinir.

16 Mayıs 1916 tarihinde, İngiltere ve Fransa arasında yapılan, daha sonradan Rusya’nın devreden çıkarıldığı, Türkiye’nin Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir paylaşım antlaşmasıdır.

1915’te Arabistan Yarımadasını ele geçiren İngiltere, Türkiye’ye karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek, Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı, uydu ve kontrol altında Arap devletçikleri kurmayı planlamıştır!

Osmanlı kara parçasındaki zenginlikleri, kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaya rağmen, bir başka güç ile paylaşmayı dahi sindiremeyen dönemin küresel ve emperyalist güçleri, anlaşmanın diğer üyesi Rusya'da devrim için ayrıca bir plan ve hesap içindedir!

Birinci Dünya savaşı dönemine baktığımızda, dünyayı paylaşım noktasında bu defa karşımıza başka küresel ve emperyalist güçler çıkmaktadır!

İkinci Dünya savaşında paylaşım konumunda İngiltere ve Fransa, 2. Dünya savaşında ise ABD ve Rusya’yı görüyoruz!

İkinci Dünya savaşında, Nazi Almanyasına karşı birleşen ABD ve Rusya, Avrupa ve Almanya’yı ikiye bölerek, hem kontrol altına almış ve hem de parsellemiştir!

Dünya, 1945 – 1989 arasında yaşanan SOĞUK SAVAŞ dönemlerinde olduğu gibi bugün de, liberal dünya ve komünizmi temsil edecek şekilde yeniden bölünüyor, parselleniyor ve şekil alıyor!

Bugüne baktığımızda aslında çok bir farkı yoktur! Dünyamızı parselleyen ve paylaşan küresel ve emperyalist güçler, karşılarında ve paylaşım masasında bir başka küresel ve bölgesel gücü istemiyor!

Paylaşım masasında olmak için bağımsız politikalar geliştirmeye çalışan devletler de vekalet orduları üzerinden asimetrik savaş teknikleri ile engellenmeye, bertaraf edilmeye, yıpratılmaya veya zarar verilmeye çalışılmaktadır!

İçeride devlet, millet ve tüm farklılıklarımızla birlikte devletimizin bekası ve milletimizin birliği adına, bir ve beraber olduğumuz müddetçe, küresel ve emperyalist güçler, bölgemizdeki kirli oyun ve sinsi planlarına erişemeyecekler!

Dün paylaşımda anlaşan küresel ve emperyalist güçler, bugün kavga etmektedir! Neden Acaba?
Bugün yaşamakta olduğumuz, fillerin tepişmesinden kaynaklı ve çimlerin de ezilmesinin sebebi, küresel iki ekolün, paylaşım ve hegemonya konusundaki paya razı olmamasıdır!

Küresel iki EKOL arasında ki HEGEMONYA kavga ve savaşı, hem bölgeyi ve hem de dünyayı şekillendirecektir!

Küresel iki EKOL arasında ki HEGEMONYA kavga ve savaşı, bir 3. Dünya Savaşına sebebiyet verecektir!