İletişim ve bulut teknolojisinin gelişmesi ile dünyada geçerli olan şey, data ve veri olmuştur! Data ve verinin üretilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi, toplum ve insanlık adına alınacak kararlar sürecine girmiş bulunuyoruz!

Daha önceden, tarım toplumunda,  arazi ve tarlası çok fazla olan daha değerli ve toplum tarafından sözü dinlenir ve itibarlı bir durumda bulunuyordu!

Sanayi devrimi ile birlikte, makineler ve bu makinelerin bulunduğu devasa fabrikalar değerli ve itibarlı olmuştur! Bu toplumda, tabii ki sanayicinin sözü dinlenir ve sözleri geçerlidir!

Data ve veriyi elinde bulunduran kişi veya güç, dünyanın ve insanlığın hâkimi, yöneteni, kontrol edeni ve hegemonya gücü haline gelecektir! Yeni dönemde insanlığı bekleyen en büyük tehlike burası gibi görünüyor!

Teknolojinin dünyayı küresel bir köy haline mi yoksa küresel köy dediğimiz şeyin temelinde yatan asıl niyetin, Kölesel Köy haline getirmek olduğunu,  düşünmek ve tartışmanın daha doğru ve faydalı olacaktır!

Teknoloji, uzak mesafeleri yakınlaştırırken, beyin ve bilincimizin damarlarını da kısaltan ve işleyişini bozan ve yönetmeyi kestirme yoldan halleden, bir döneme evirilmesin?  

Teknoloji esiri olurken farkında olmadan dijital köleler haline gelmeyelim?

Teknoloji ve patronları,  sözcüleri ve yaygınlaştırıcıları, insanlığı data veçhesi nden sömürmeye niyet ettiklerinden artık kuşku yoktur!

Teknoloji üreten güç ve akıl, insanlığı, alışveriş ve ekran mahkûmu, telefon ve bilgisayar tuşlarının kullanıcısı dijital kullanışlı kölelere dönüştürmeyi hedeflemektedir!

Adalet dağıtan, hakkaniyet ve hakikat temsilcisi, mazlum milletlerin hamisi aziz Türk Devleti ve asil Türk Milleti,  Kadim Türk Devlet ve Anadolu kodlarına dönüşü ile yeni dönemde, dünya insanlığı adına, yeni sistem ve düzen için karşıt bir insani ve ahlaki medeniyet paradigması ve planı vardır!

Dünya insanlığının ümidi ve kurtuluşu, vicdanı konumunda ki asil Türk Milletin omuzlarındadır! Türk; Adalet ehli, Hakikat dağıtan, mazlumların hamisi ve Seyfullatır!

İnsanlığı modern teknolojik köleler haline getirmek isteyen ve yer kürenin de adeta tanrısı olmayı planlayan küresel güçlere matuf; Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve eşrefi mahlûkat insan adına,  Kadim Türk Devlet Aklı, gerekeni gerektiği kadar yapacaktır!

Hud suresi 5. Ayetinde, Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Dikkat edin! Görmüyor musunuz, onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki, onlar örtülerine bürünürken; neyi gizleyip ve neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah, gönülde gizlenenleri de bilir, buyurmaktadır!

Mülk suresi 13 ve 14. Ayetlerinde, Sonsuz Hikmet ve Kudret Sahibi Yüce Allah; Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun! Unutmayın ki Allah; kalplerin içindekini bilmektedir! Yaratan bilmez olur mu? Allah, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır, buyurmaktadır!

Mezkûr ayetlerde;  Dünyada günah işleyenler, ya kendilerini görüp gözeten Allah’ın varlığına inanmıyor veya inanmakla birlikte dünyevi hırs ve menfaatleri, ya da yeryüzünde TANRICILIK oynamak istemeleri ve nefsani arzuları yüzünden gaflete dalıp sorumluluklarını unutuyor!

İnkârcı ve gafillere, Sonsuz Hikmet Sahibi yüce  Allah; gizlisi ve açığı ile her şeyi kuşatan ilmi hatırlatmakta, kendilerinden hayatlarını buna göre tanzim ve düzenlemeleri istenmektedir!  Aksi halde HELAK yakındır!