Emeklilik konusunda yasalarımızda üç önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktaları kısaca şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Sigorta başlangıç tarihi,
  • Prim gün sayısı
  • Emeklilik yaşı.

Emeklilik konusunda; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadıkları sürelerin  Türkiye’de değerlendirilmesi bağlamında  3201 sayılı yasa ve devamında çıkarılan 5510 sayılı yurt dışı borçlanmasına ilişkin  yasalar gereğince; Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye’de emeklilik hakkı tanınmış bulunmaktadır. 

Yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye’de emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın yapması gereken işlemleri kısaca açıklamak gerekirse;

Öncelikle Yurt dışında çalışarak geçirdikleri  süreleri belgelemeleri gerekir. Bunun için İngiliz makamlarından ‘contrıbutıon record’ dediğimiz bir hizmet belgesini almaları gerekiyor. Sonrasında bu hizmet belgesinin konsolosluk tarafından onanması ayrıca yasal bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu belgelerle birlikte vatandaşlarımızın ‘yurt dışı hizmet borçlanması’  formunu ve dilekçesini yazılı olarak  doldurulmaları gerekir.

Dilekçe ve diğer belgelerle birlikte Türkiye’deki Sosal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurdukları takdirde yurt dışı borçlanma işlemlerini başlatmış olurlar. Başvruru ile birlikte belirlenecek olan borçlanma  rakamının Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na üç ay içinde ödenmesi gerekir.

Ocak 2018 tarihi itibarı ile günlük borçlanma rakamında artış olmuştur ve yasaya göre her yıl Ocak ayında tekrar artış olacaktır. Bu noktada vatandaşlarımızı uyarmak gerekirse; yasada alt sınırdan ve üst sınırdan olmak üzere iki şekilde borçlanma yapılabilmektedir. Bu konuda tavsıyemiz vatandaşlarmızın alt sınırda borçlanma yapmaları ve ödemelerini bu şekilde yapmalarıdır.

Yurt dışı borçlanması ve emeklilikle ilgili olarak her türlü ayrıntılı hukuksal bilgileri Advantage avukatlık ofisi olarak sizlere verebilir ayrıca emeklilik işlemlerinizi Türkiye’ye gitmeden başlatabiliriz.

ADVANTAGE SOLICITORS

273 Fore Street – Edmonton, London

N9 0PD

Tel.020 88071676