Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız için oluşturduğumuz Türk Hukuk bölümünde  özellikle sosyal sigortalar hukuku ve devletlerarası  hukuk konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz.  Bu bilgilendirmeler doğrultusunda amacımız siz gurbetçi vatandaşlarımızın hukuksal haklarının daha iyi bilincinde olmalarını sağlamak  ve buna bağlı olarak  haklarını daha iyi kullanmaya teşvik etmektir.

Kanun değişikliği nedeni ile son dönemlerde üzerinde en çok konuşulan konulardan birisi olan Tanıma ve Tenfız konusunda bilmeniz gereken hukuksal kuralları bu yazımızda sizler için hazırladık.

Elinizde Yurtdışında alınmış bir boşanma kararı veya- başkaca bir hukuk davası (mesela bir alacak davasına ilişkin ) ile ilgili bir mahkeme kararı olduğunu varsayalım.  Bu kararın Türkiye açısından da geçerli olmasını ve Türkiye'de hukuki  etkiye sahip olmasını istiyoruz.   Bunun  için ne yapmalıyız.?  Hukuksal olarak yapmamız gereken; eski yasaya göre ilgili mahkeme kararı için Türkiye'de Tanıma ve Tenfiz davası açmaktı. Yenı yasa ve genelgeye göre Tanıma ve Tenfiz;  Türkiye’de nüfus müdürlüklerinde yapılabileceği gibi Yurtdışında Konsolosluklar aracaılığı ile de yapılabilecek. Konsoloslukta ki işlemler için  eşlerin birlikte başvurması şart değil. Ayrıca usulüne uygun olarak vekil tarafından yapılan başvurularda Konsolosluk tarafından kabul edilecek.

-Tanıma ve Tenfiz davası için sağlanması  gereken belgeler nelerdir?

 * Yabancı mahkeme kararının aslı veya kararı veren mahkeme tarafından onaylanmış örneği yani tasdikli sureti. Mahkeme kararı üzerinde mutlaka mühür olmalıdır.

* Alınan mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir ibare. Evrak üzerinde ilgili mahkeme kararının hangi tarihte kesinleştiğine dair ibare mutlaka bulunmalıdır. Yurtdışında verilmiş olan mahkeme kararına itiraz edilmişse, temyiz veya benzeri bir üst mahkeme tarafından inceleniyorsa karar kesinleşmemiş olduğundan tanıma mümkün olmaz.

*Mahkeme kararına eklenecek Apostil Şerhi. Kararı veren mahkeme veya yetkili noter tarafından evrakın önüne veya arkasına eklenecek bir mühür veya bilgi notu.

*Elinizdeki yabancı mahkeme kararının yeminli bir tercüman veya Türk konsolosluğu aracılığıyla Türkçe’ye çevrilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Yukarıdaki maddelere  ek olarak;  bir avukat aracılığı ile  yürütülecek işlemlerde Yurtdışındaki Türk konsolosluğundan  alınacak vekaletname resimli ve içeriğinde “yurtdışında verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfzi davası açmaya yetkili” ibaresi kesinlikle bulunmalıdır. Ayrıca geçerli nüfus cüzdanı ve tasdikli yani aslı gibidir şeklindeki ibarenin bulunduğu  pasaport fotokopisi dosyaya ekli olmalıdır.

Daha öncede belirttiğimiz gibi, Tanıma;  kısaca yabancı mahkeme kararının  Türkiye’de geçerliliğinin kabulü; tenfiz ise yabancı mahkeme kararının  Türkiye'de icra edilir  hale gelmesinden ibarettir.Ayrıca eklemek gerekirse; Tanıma ve Tenfiz davalarında bütün bu şartların yerine getirilmesi; Türkiye'de davanızın kesin kabülü anlamına gelmeyebilir. En önemli noktalardan birtanesi de; elinizdeki yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine aykırı olmaması  şartıdır.

Advantage Solicitors olarak her türlü hukuksal sorunlarınızda uzman kadromuzla sizlerin yanınızdayız.