Uluslarası hukukun her gün gelişiyor olması vatandaşlık hukuku alanında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Elbette ki hepimiz yaşadığımız ülkenin vatandaşlık hakkını kazanmak ve vatandaşlık haklarından yararlanmak isteriz. Vatandaşlık hakkı gerek uluslarası alanda gerekse yaşadığımız ülkede kişilere önemli serbestlikler ve haklar tanımaktadır.

Yaşadığımız ülke olan İngiltere’de vatandaşlık hakkını kazanabilmek için belirli yasal şartarı yerine getirmemiz gerekir.

Bu yasal şartları ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

  • Serbest oturum hakkının (Indefinitely leave to Remaın) alınmış olması gerekir.
  • Serbest oturum hakkının alındığı tarihten itibaren bir sene sonra İngiliz vatandaşlık başvurusu yapılabilir. .
  • 18 yaşı ve 65 yaş üzeri hariç -- Life ın the UK ve B1 İngilizce sertifikalrının alınmış olması gerekir.
  • İngiltere’de herhangi bir cezai yaptırım olmaması gerekir. Bununla beraber iyi karekter olarak nitelendirilen özellikleri taşımak gerekir.
  • Son beş yılda ingiltere’de kısa tatil süreli tatiller hariç kesintisiz olarak yaşanıldığının ispatlanması gerekir. Yasal olarak bir yıl içerisinde doksan günden fazla, son beş yıl içerisinde dörtyüzelli günden fazla yurtdışında yaşanılmamış olması gerekir.
  • İngiltere’de kesintisiz yaşadığınıza dair belgelerin İngiliz vatandaşlık başvurusu sırasında mutlaka dosyaya eklenmesi gerekir.
  • İngiltere’de yaşamaya devam edeceğinize dair niyetinizide ayrıca başvuru sırasında açıkca beyan etmeniz gerekir.
  • Advantage avukatlık ofisi olarak önemle vurgulamak isterim ki, adalete ve hakka olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin ve hakkınızı aramaktan hiçbir zaman korkmayın. Bizler uzman kadromuzla birçok hukuksal sorunuzlarınızda sizlerle beraberiz. Müvekkilimiz sevinci bizim sevincimiz demektir.