Ülkelerarası yaşamın gelişmesi yeni hukuk sorunlarınıda beraberinde getirmiştir. Amacımız mümkün olduğu kadar sizlerin hukuksal problemlerinizin çözümünde hukuki yolları göstermek ve bir nebzede olsa bu sorunların çözümünde  katkıda bulunmaktır.

Ülkelerarası hukuk kurallarına göre ; bir mahkeme kararı veya bir resmi belge yasal sonuçlarıyla birlikte ancak verildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir ve ancak ilgili ülke sınırları içerisinde hüküm ifade eder. Ülkelerarası yaşamın hızla geliştiği günümüzde, devletler, diğer devletlerin vermiş olduğu mahkeme kararlarının kendi ülkelerinde uygulanabilmesini kabul etmişlerdir ve ancak bunu  birtakım yasal şartlara bağlamışlardır.

Milletlerarası Özel hukuk alanında oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz, tanıma ve tenfiz konusunda son dönemlerde yasallaşan önemli bir değişikliği siz vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle belirtmek gerekirse, Tanıma ve Tenfisz konusunda en önemli nokta, Türkiye Cumhuriyeti ile mahkeme kararının verildiği yabancı devlet arasında karşılık esasına dayanan bir anlaşmanın bulunması şartıdır. İlamların yani mahkeme kararlarının karşılıklı olarak tanıma ve tenfizine ilişkin bir anlaşma varsa, tanıma ve tenfiz bu anlaşmanın tanıdığı imkanlar içerisinde geçerli olacaktır. Hemen belirtelim İngiltere ile Tükiye arasında karşılık esasına dayanan anlaşma bulunmaktadır.

Yurt dışında mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararı sadece davanın açıldığı ülkede geçerlidir. Bu sebeple Yurt dışında mahkeme kararı ile boşanmış kişiler Türkiye’de evli olarak gözükmeye devam ederler. Bu durum Türkiye’de miras davalarına, mal paylaşımına yeniden evlenme gibi önemli konularda hukuksal sorunlar yaşanmasına sebep olur.

Bugüne kadar ki yasal düzenlemeye göre; Tanıma ve Tenfiz davalarında yasal olarak duruşma yapılması gereklidir , yani bu davada evrak üzerinden karar verilmesi mümkün değildi.

Yeni düzenlemeye göre, Yurt dışında mahkeme kararı ile boşanan Türk vatandaşları, tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmaksızın taraflar birlikte başvurarak nüfus kütüğüne tescil yaptırmaları halinde, Türkiye’de boşanmış kabul edilecek. Daha açık bir ifade ile, yurt dışında ki mahkemelerde evlilikleri sona erdirilen Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte başvurmaları halinde, mahkeme kararına gerek kalmaksızın Türkiye yetkili makamları tarafından da doğrudan tanınacak.

Birçok hukuksal konuda olduğu gibi ADVANTAGE AVUKATLIK ofisi olarak boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile ilgli olarak,  her türlü hukuksal işlemleriniz için siz vatandaşlarımızın yanındayız.

Unutmayalım haklarımız menfaatlerimizin güvencesidir.