"Topuklu Tarih" terimi, genellikle güçlü ve etkili kadın figürlerin tarihsel süreçteki rollerini, başarılarını ve etkilerini ifade eder. Topuklu Tarih, kadınların toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan önemli pozisyonlarda yer almasını vurgular. Aynı zamanda kadınların toplumları nasıl etkilediği, değiştirdiği ve şekillendirdiği konusunda bir perspektif sunar. Bu terim, kadın liderlerin, kraliçelerin, politikacıların, sanatçıların ve diğer etkili kadın figürlerin hikayelerini ve miraslarını içerir.

Aynı zamanda Topuklu Tarih terimi, genellikle kadınların toplum içindeki yerini ve güç dinamiklerini anlamak için kullanılır. Bu terim, kadınların tarihsel olarak nasıl mücadele ettiğini, direndiğini, başarı elde ettiğini ve toplumsal değişimde nasıl rol aldığını ele alır. Ayrıca, kadınların güç kazanma süreçlerini ve bu süreçlerin toplum üzerindeki etkilerini de inceler.

Kadınlar tarih boyunca birçok alanda etkili olmuşlardır, ancak bu etki genellikle erkek egemen toplumlarda göz ardı edilmiştir. Topuklu Tarih, bu görünmezliği ortaya çıkararak kadınların tarihsel başarılarına ve etkileşimlerine odaklanır.

Topuklu Tarih ve Manipülasyon kelimelerini bir araya getirip örnekle açıkladığımızda güçlü kadın figürlerinin sahip oldukları manipülasyon becerilerini ve bu becerilerin tarihsel olayları nasıl etkilediğini anlayabiliriz.

Kronolojik bir sırayla en ünlü 6 tane kadın manipülasyon üstadının ismini paylaşmak isterim. Hayatlarıyla ilgili detayları paylaşmak, yaptıklarını anlatmak kısacık bir yazıda zor, bununla birlikte merak edip araştırabilir ve üstlerine uzun hikayeler yazılabilir.

  • VII. Kleopatra / MÖ 69 – MÖ 30

Mısır Ptolemaios Krallığının kraliçesi ve son etkin hükümdarıdır.

Bölmek – kendine çekmek – tek bırakmak – avlamak, seçenekleri kontrol altında tutma ve dişil enerjiyi kullanma gibi manipülasyon teknikleriyle ünlüdür.

  • Wu Zetian / 624 – 705

Çin tarihinin tek kadın İmparatorudur.

Korkutmadan adımlar atma, kendinden şüpheye düşürme, böl – parçala – yönet yapma gibi manipülasyon teknikleriyle ünlüdür.

  • Hürrem Sultan / 1502 – 1558

Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam Halifesi I. Süleyman'ın nikâhlı eşidir.

Suçlu hissettirme, ortak düşman algısı yaratma, ihtiyacı varmış gibi davranma, kuşkuyu yayma gibi manipülasyon teknikleriyle ünlüdür.

  • Catherine de' Medici / 1519 – 1589

Fransız tahtının arkasındaki kadın olarak bilinir.  

Akıl oyunları, entrikalar, güç – etki dinamiklerini harekete geçirme, sosyal itaat gibi manipülasyon teknikleriyle ünlüdür.

  • Gertrude Bell / 1868 – 1926

İngiliz seyyah ve casus olarak bilinir.

Normalleştirme, maşalar kullanma, mahrumiyet fikrini çoğaltma gibi manipülasyon teknikleriyle ünlüdür.

  • Margaret Thatcher / 1925 – 2013

Birleşik Krallık'ta en uzun süre başbakanlık yapan ve ülkenin ilk kadın başbakanıdır.
Şaşırtıcı sorular sorma, toplumsal kanıt sunma, çıtayı yükseltme, reframing yapma gibi manipülasyon teknikleriyle ünlüdür.

Topuklu Tarih, kadınların sadece tarihsel süreçteki etkileyici rollerini değil, aynı zamanda güçlü liderlikleri ve manipülasyon becerilerini de vurgular. VII. Kleopatra'dan Margaret Thatcher'a uzanan bu kadın figürleri, tarihe damgasını manipülasyon teknikleriyle de vurmuşlardır. Onların hayat hikayeleri, güçlü liderlikleri, toplumsal değişimlere olan katkıları ve kullandıkları etkili manipülasyon teknikleri, kadınların tarih boyunca nasıl bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

Her gün araştırıp öğreneceğimiz günlerimiz olsun…

M.Efsun Yüksel Tunç

Eğitmen ve Yönetim Danışmanı

Yaşam ve Yönetici Koçu

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/efsunyukseltunc/

@indusefsun

#TopukluTarih #manipülasyon #farkındalık #indusglobal #indusconsulting