22 Nisan Uluslararası Toprak Ana Günü, dünyamızı besleyen ve hayat veren toprağın varlığını kutlamak ve onu koruyabilme farkındalığı oluşturabilmek için mükemmel bir fırsattır. Bu özel gün, toprağın sadece tarım için değil, aynı zamanda çevresel sağlık ve biyoçeşitlilik için de temel bir kaynak olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Toprak, sadece bitkilerin büyümesini sağlayan bir ortam değil, aynı zamanda suyun süzülmesine ve temizlenmesine yardımcı olan, karbon depolayarak iklim değişikliği ile mücadelede kilit rol oynayan canlı bir ekosistemdir.

Toprağın bu hayati rolleri, onu korumamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Doğal dengenin bir parçası olarak, kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin kullanımını minimize ederek organik tarım yöntemlerine yönelmeli, evsel ve bahçe atıklarımızı kompost yaparak toprağa geri kazandırmalıyız. Farklı türde bitkiler yetiştirmek, toprağın sağlığını destekler ve biyolojik çeşitliliği korur. Ayrıca, su kaynaklarımızı korumak, özellikle sulama pratiklerimizi gözden geçirerek suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak, toprağın üst katmanını koruyarak erozyon kontrolü sağlamak ve atıklarımızı doğru şekilde ayrıştırarak toprak kirliliğini önlemek gibi çabalar da büyük önem taşır.

22 Nisan'da, toprağın korunmasını sağlamak amacıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları, kompostlama, erozyon kontrolü ve su tasarrufu gibi çevreci yöntemlerin benimsenmesi kritiktir. Bu uygulamalar, toprağın doğal dengesini koruyarak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmamıza olanak tanır. Ulusal ve uluslararası düzeyde toprak koruma politikaları geliştirmek, toprak sağlığını koruma çabalarını desteklemek ve genişletmek hayati önemdedir.

Paylaştıklarımdan bazılarının bireyi aşan konular gibi göründüğünün farkındayım. Bununla beraber Toprak Anamıza gereken özeni göstermediğimizde başımıza türlü felaketlerin geldiği de ortada. Sadece Nisan ayına bile bakmamız yeterli: 

·         Pakistan’da Sel

·         Dubai’de Sel

·         Afganistan’da Sel

·         Rusya’da Sel

·         Kazakistan’da Sel

·         İsviçre’de Çığ

Peki 22 Nisan Uluslararası Toprak Ana Gününde, bireysel olarak toprağı korumak ve ona saygı göstermek için pratik eylemler neler olabilir dersek, onun için de yapılabilecekleri sıralamak isterim:

·         Yerel ve yerli bitkileri tercih edebiliriz, çünkü bu bitkiler yerel toprak ve iklim koşullarına daha iyi uyum sağlar ve daha az su ve bakım gerektirir.

·         Kimyasal gübreler yerine kompost veya diğer organik gübreler kullanarak toprağın doğal yapısını destekleyebiliriz.

·         Mutfak atıklarımızı bir kompost kutusunda biriktirerek toprağa geri dönüştürebiliriz. Bu hem çöp miktarımızı azaltır hem de toprağa besin sağlar.

·         Sulama yaparken su tasarrufu sağlayan yöntemler kullanabiliriz, örneğin damla sulama sistemleri veya suyun buharlaşmasını azaltmak için akşam veya sabah erken saatlerde sulama yapmak gibi.

·         Tehlikeli kimyasalları ve atıkları uygun şekilde imha edebiliriz. Özellikle yağ, boya, çözücüler ve diğer toksik maddelerin toprağa sızmasını önlemek için yerel atık yönetimi tesislerinden destek alabiliriz. 

·         Toprak koruma ve sürdürülebilir kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarına katılabiliriz. Çevre koruma gruplarına üye olabilir veya sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımında bulunarak toplumun bu konudaki farkındalığını artırabiliriz.

·         Yerel topluluk veya belediye ile iş birliği yaparak, parklar ve yeşil alanlar gibi kamusal alanlarda temizlik etkinlikleri düzenleyebiliriz.

·         Çocuklara ve gençlere toprağın önemini öğretmek için okullarda veya sivil toplum kuruluşlarında eğitim programları düzenleyebilir veya bu tür programlara destek verebiliriz.

Bu öneriler, toprağın korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, çevremizi daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için de önemlidir. Her küçük adım, büyük bir fark yaratabilir. 22 Nisan'da ve sonrasında, bu eylemleri gerçekleştirerek Toprak Ana'ya olan saygımızı gösterebiliriz. Bugün, toprağın değerini kutlamak ve koruma bilincini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirelim. 22 Nisan Uluslararası Toprak Ana Günü'nde, toprağın korunması için atılacak her adım, dünyamız için atılmış bir adımdır. Bugünü, toprağın korunması ve değerinin anlaşılması için küresel bir hareket olarak görelim ve bu bilinci her yerde yayalım.

M.Efsun Yüksel Tunç

Eğitmen ve Yönetim Danışmanı

Yaşam ve Yönetici Koçu

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/efsunyukseltunc/

Instagram @indusefsun

#ToprakAnaGünü #toprak #farkındalık #dünya #gelecek #indusglobal #indusconsulting