Günümüzde çevre sorunları, iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi konular, bireyleri çevresel etkileri konusunda daha duyarlı olmaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda, "Yeşil İnsan" kavramı ortaya çıkmış ve bireylerin çevre dostu yaşam tarzlarını benimsemelerini teşvik etmiştir. Biz bir birey olarak nasıl Yeşil İnsan olabiliriz ve sürdürülebilirlik için atabileceğimiz adımlar nelerdir sorularının yanıtı çok derin ve uzun bir konu. Adım adım ele almakta fayda var ve bir yerden de başlamak lazım.

Yeşil İnsan terimi, çevre dostu davranışları benimseyen, doğayı koruma konusunda duyarlı olan bireyleri ifade eder. Yeşil İnsanlar, sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanmak yerine, çevrelerine ve dünyaya duyarlı kararlar alarak yaşamlarını sürdürürler. Bu kişiler, sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı bir yaşam tarzını benimseyerek çevresel etkilerini minimize etmeye çalışırlar. Biz Indus Danışmanlık’ta en azından

Geri Dönüştürebilen

Enerji Tasarrufu Yapabilen

Su Tasarrufu Yapabilen

Hava Temizliği Sağlayabilen

Gürültü Kirliliğinden Sakınan

Görüntü Kirliliğinden Uzak Duran bir yapıda çalışıyoruz. Yeşil Adımlar belirledik, onları takip ediyoruz.

Sürdürülebilir yaşam, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma, atık üretimini minimuma indirme ve ekosistemlere zarar verme riskini azaltma amacını taşır. Yeşil İnsanlar, sürdürülebilir yaşam için çeşitli yeşil alışkanlıkları benimserler. Bu alışkanlıklar arasında enerji tasarrufu, su kullanımı, geri dönüşüm, organik tarım ürünleri tercihi, toplu taşıma kullanımı ve çevresel bilinçli tüketim bulunmaktadır. Bunlardan kaçını hayatınıza aldığınıza bakabilirsiniz ve Indus’tan “Ne Kadar Yeşiliz?” analizini ortaya koyan dokümanı talep edebilirsiniz.

Yeşil İnsan olmanın avantajları hem birey hem de çevre açısından önemlidir. Bireyler, çevre dostu alışkanlıklar benimseyerek kendi yaşam kalitelerini artırabilirler. Bu alışkanlıklar, enerji faturalarında tasarruf sağlamak, daha sağlıklı beslenmek ve doğa ile uyumlu bir yaşam sürmek gibi avantajları içerir. Aynı zamanda, Yeşil İnsan olmak, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunma anlamına gelir.

Sürdürülebilirlik, bireylerin küçük çaplı eylemleriyle başlar. Yeşil İnsanlar, günlük yaşamlarında attıkları adımlarla büyük değişikliklere katkıda bulunabilirler. Bu bağlamda, enerji verimliliği, atık azaltma, çevresel bilinçli tüketim ve toplu taşıma kullanımı gibi bireysel eylemler, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur. İlk işimiz ofis içerisinde uyulması gereken “Yeşil Kurallar” oluşturmak olabilir. Çevreyi koruma ile ilgili gelişim programları takip edilebilir, çalışma arkadaşlarımızı teşvik edebiliriz.

Yeşil İnsanlar, sadece bireysel çabalarını değil, aynı zamanda topluluk içinde dayanışma ve işbirliğiyle çevre dostu projeleri desteklerler. Paylaşım ekonomisi, topluluk içinde kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yeşil İnsanlar, bu ekonomiye katkıda bulunarak paylaşım, takas ve ikinci el alışveriş gibi sürdürülebilir tüketim modellerini benimserler. Biz bu yüzden ofislerimizde yeniden kullanmak, birbirimizle paylaşmak ve daha az satın almak için birbirimizi motive ediyoruz.

Yeşil İnsan olmak, sadece çevresel sorumluluk almakla kalmaz, aynı zamanda bireyin kendi yaşam kalitesini artırmasına da yardımcı olur. Sürdürülebilirlik, bireylerin küçük adımlarıyla başlayarak, topluluklar içinde yayılarak büyük değişikliklere dönüşebilir. Yeşil İnsanlar, doğayı koruma amacı güderken, aynı zamanda daha sağlıklı, bilinçli ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemektedirler. Bu nedenle, her bireyin Yeşil İnsan olma yolunda atmaya başlayabileceği küçük adımlar, büyük bir çevresel etki yaratmada kilit rol oynar. Charles F. Kettering’in dediği gibi “Hepimiz gelecek hakkında endişelenmeliyiz çünkü yaşamlarımızın kalan kısmını orada geçireceğiz.”

M.Efsun Yüksel Tunç

Eğitmen ve Yönetim Danışmanı

Yaşam ve Yönetici Koçu

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/efsunyukseltunc/

@indusefsun

#Yeşilİnsan #YeşilOfis #Sürdürülebilirlik #farkındalık #indusglobal #indusconsulting