Birlikte yaşamda birbirimize dokunuyor, birbirimizden etkileniyor ve değişim gösteriyoruz. Her bir insan iyisiyle, kötüsüyle, olumlu olumsuz eylem ve söylemleriyle büyük bir dünya; her birimiz kendi eksenimizde ve birilerinin etrafında dönüyoruz; kendimize has bir çekim gücümüz var ve kendi magnetik alanımıza sahibiz; diğer dünyalarla da sürekli etkileşim halindeyiz.

Toplumsal dayanışma ve bağlılık, zihinsel ve duygusal sağlık, iyi iletişim ve ilişkiler, toplumsal olumlu değerler, iyimserlik ve motivasyon, toplumsal refah, kültürel mirasın korunması gibi nedenlerle biz insanların birbirimize olumlu – iyi – güzel şeyleri bulaştırması gerekir. Olumlu davranışlar birbirimiz arasında pozitif etkileşimleri teşvik eder, toplumsal bağları güçlendirir ve toplumu daha sürdürülebilir, huzurlu ve mutlu kılar.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı bir insana bir şey bulaştıracaksak daha pozitif bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak için olumlu olan ne varsa onu bulaştıralım. Nedir bunlar derseniz:

 • Saygı, Empati, Hoşgörü
 • İnsan – Doğa – Hayvan Sevgisi
 • İyilik, Doğruluk ve Güzellik
 • Bilgi ve Deneyim
 • Pozitif Düşünce ve Umut
 • Güven ve Hakkaniyet
 • Çevre Duyarlılığı
 • İyi Niyet, Destek ve Paylaşım
 • Sosyal Sorumluluk Bakış Açısı

Bu gibi olumlu duygu, düşünce ve davranışlar, insanların birbirlerine bulaştırması gereken önemli değerlerdir. Hep birlikte bu değerlerin toplum içinde yayılması, daha pozitif, sağlıklı ve dayanışmacı bir ortamın oluşması için çabalayabilir ve hepimiz birbirimizde güzel izler bırakabiliriz.

Tüm bu güzel izlerin yanında, birbirimizde is bırakmaktan sakınmalıyız. Birbirimize bulaştırdığımızda leke/is bırakacak olumsuz hal ve hareketler:

Negatif Düşünce ve Enerji

Kötü Niyet ve Düşmanlık

Yalan ve Aldatma

Bencillik ve Nankörlük

 • Aşağılama, Hakaret
 • Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık
 • Şiddet ve Saldırganlık
 • Kıskançlık, Haset ve Çekememezlik
 • Aşağı Çeken Konuşmalar ve Dedikodu
 • Umursamazlık ve İlgisizlik

Bu olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan kaçınmak, bireylerin daha sağlıklı, olumlu ve dayanışmacı bir toplum oluşturmalarına yardımcı olabilir. İnsanlara ne bulaştırdığımız şimdimizi ve geleceğimizi bu kadar yakından ilgilendirirken kendimize soralım iz mi bırakıyorum, is mi?

İz bırakacağımız güzel günlerimiz olsun…

M.Efsun Yüksel Tunç

Eğitmen ve Yönetim Danışmanı

Yaşam ve Yönetici Koçu

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/efsunyukseltunc/

@indusefsun

#bulaştırmak #izbırakmak #isbırakmak #farkındalık #indusglobal #indusconsulting