İngiltere'nin başkenti Londra'daki UCL Eğitim ve Toplum Fakültesi'nde doktora adayı ve öğretim görevlisi Tugay Durak, akademik araştırma konusu olan yurtdışında; özellikle de Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk akademisyenlerin dünyası ile ilgili gözlemlerini paylaştı.

Durak akademik diasporaların, özellikle de İngiltere'de yaşayan Türk akademisyenlerin kendi ülkeleri ve küresel bilgi üretimi üzerindeki etkilerini anlatırken, akademik diasporaların beyin göçü sorununu hafifletmede ve yükseköğretimin globalleştirilmesini artırmada olumlu bir rol oynayabileceğini savundu.

Türkiye'yi ve uluslararası akademik camiayı destekleyen çeşitli faaliyetlerde yer alan Birleşik Krallık merkezli Türk akademisyenlerle yapılan görüşmelere dayanan bir çalışmanın bulgularını sunarak aynı zamanda akademik diasporaların potansiyeline ve zorluklarına daha fazla dikkat çekilmesi çağrısında bulunduğunun da altını çizdi.

Tugay Durak ayrıca ülkesinin gelişimi konusunda olan tutkusunda, kendisinin ve akademisyenlerin araştırma ve işbirliği yoluyla ülkesinin gelişimine nasıl katkıda bulunmaya çalıştıklarından bahsetti.

Türk ve İngiliz kurumları ve araştırmacıları arasındaki işbirliğinin potansiyelini ve zorluklarını vurgulayan Durak, resmi davetler, finansman ve uzun vadeli gündem gibi engelleri aşmak için bazı önerilerde bulundu.

Tugay Durak konuşmasının sonunda, Birleşik Krallık'taki Türk göçmen grupları arasındaki bağlantı eksikliği konusuna ve siyasi perspektifler, ötekileştirme ve aidiyet gibi aralarında sürtüşmeye neden olan faktörlere değindi. Bu gruplar arasındaki iletişimi ve dayanışmayı geliştirmek için, tarafsız bir alan olarak gördüğü Londra’daki Türkiye Büyükelçiliği gibi kurumlarda daha fazla etkinlik düzenlenmesinin önemine işaret etti.