HÜSEYİN KAYA
LONDRA

İngiltere Milli Sağlık Servisi NHS’te yaşanan ihmaller, kısa sure once açıklanan Francis Raporu’yla göz önüne serildi. Raporda,  2005 – 2009 yılları arasındaki Stafford Hastanesi’ndeki ihmaller gün yüzüne çıkarıldı. Raporu hazırlayan müffettiş Robert Francis’in öne çıkardığı bulgular şu şekilde; Hastaların büyük bir kısmı tedavi döneminde, alması gereken servisleri alamamış pis ve susuz bırakılmış. Yaşanan olumsuzluklardan ve ihmallerden etkilenen bin 200 hasta hayatını kaybetmiş.

Altı yıldır beklenen Francis Raporu’na göre olaylar sadece bakımla ilgili ihmallerle de sınırlı değil. NHS ile ilgili oldukça olumsuz görüşler içeren bu raporun kamuoyuna duyurulmasına regülatörlerin nasıl izin verdiği ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Sağlık Bakanı Jeremy Hunt yaşanan gelişmeleri “NHS tarihi boyunca bilinen en büyük skandalı yaşıyor” diyerek  değerlendirdi.

NHS’in sistematik başarısızlıklarının belirlendiği Francis Raporu’nda ayrıntılı bir şekilde yaşanan sorunların nasıl ele alınacağı ve çözümleneceği de madde madde belirlendi. Kamuoyunun NHS’e olan güveninin sarsıldığının belirtildiği raporda Robert Francis, bu yanlışlıkların tek bir kuruma atfedilemeyeceğini, sadece sağlık hizmetini suçlu ilan etmenin tehlikeli olacağının altını çizdi.

Nerelerde hata yapıldığını ve telafi etmek için neler yapılması gerektiğini hazıladığı raporda dile getiren Robert Francis, yaşananları “çok kötü bir başarısızlık örneği” olarak gösterdi.  Bu başarısızlığın ucunun NHS’in üst yöneticilerinden başlayıp kabinedeki yöneticilere kadar uzandığını ortaya çıkaran raporun daha çok konuşulacağı öngörülüyor.

Raporda sadece hastalara yapılan muamele değil hastane odalarıda geçer not alamadı

Müffettiş Francis raporuna göre Stafford Hastanesi’nin odaları da ümitsiz bir görüntü çiziyor. Hemşirelerin hastalara temel bakım yükümlülüklerini yerine getirmediği, hastalarla gerektiği gibi ilgilenmedikleri durumu ortaya çıktı. Hatane yetkilileri ve çalışanlarına ilişkin çıkan bu durumu değerlendiren Francis, yaşanan bu olaylarda hemşirelerin ve sorumlu yöneticilerin hastalara karşı takındıkları tutumlardan ve ihmallere göz yummalarından dolayı hem kişiler hem de mesleki olarak ayrı ayrı sorumlu tutulup sorgulanmaları gerektiğini savundu.

Hastane yönetiminin de suçlandığı rapora göre yönetim, hükümetin belirlediği hedefler doğrultusunda sonuçlarını bilerek ve kasıtlı bir şeklide durumu göz ardı etmekle suçlanmakta. Durumu iyileştirmeye yönelik yapılan öneride ise hastane yönetiminin minimum düzeyindeki bakım kalitesini ve güvenliği sağlamaması durumunda bu üst düzey yöneticilerde dahil olmak üzere bu kişilerin görevlerinden alınmasını öngörüyor.

 

Francis “Hastanelere para sağlayan kurumlar ile hastalara bakım sağlayan kurumlar arasında fark olmalı”

Skandalların yaşandığı dönemde hastanede başkanlık yapan Sir David Nicholson’un temel görevinin  iyi bir yönetim sağlamasının yanı sıra hastaların güvenliğinden de sorumlu olduğunun belirtildiği raporda sadece yönetimle alakalı eksiklikliklerin değil aynı zamanda  Sağlık Stratejileri Otoritesininde (SHA) kusurları belirtiliyor. Buna göre Strafford Hastanesinde yaşananlarda yönetimin yanı sıra finansörlerinde ihmalkarlıkları belirlendi. Francis,  SHA kurumunun finansal rolünü ve bu rolün hasta bakımına katkısına hiçbir bağlantı yapmamakla suçladı. Ayrıca hastanelere para sağlıyan kurumlar ile bakım sağlayan kurumlar arasında hiç bir farkın olmadığını dile getiren Francis skandalların yaşandığı dönemde Sağlık Komisyonu (Healthcare Commission) ve Bakım Kalite Komisyonu(Care Quality Commission)’nun NHS hastanelerinde yaşanan durumları değerlendirmek ve raporlamakla sorumlu olduğunu ancak kurumların bire bir araştırma ve gözlem yapmak yerine hastanelerden aldıkları bilgilere bağlı kalarak raporlamalarda bulunmalarının yaşanan olayların açığa çıkmasını geciktirdiğini söyledi.   

Sağlık Bakanlığı direk suçlu değil

Robert Francis’a göre Sağlık Bakanlığı Stafford Hastanesi’ndeki yaşananlardan dolayı direk sorumlu değil. NHS’in baştan aşağıya bir yenilenmeye girmesi gerektiğini belirten Francis, bunu gerçekleştirirken daha önce yapılan hatalara düşülmeden, yukarıdan aşağıya doğru bir yenilenme ve düzenlemenin yapılması gerektiğinin önemini belirtti.

NHS Skandalıyla ilgili açılan soruşturma üzerine konuya müdahil olan Başbakan David Cameron, hastanelerde yaşanan kötü bakımla ilgili yeni tedbirlerin alınacağı sözü verdi. Başbakan’a göre sistematik başarısızlıkların olduğunu kanıtlayan bu rapor ışığında başka hastanelerde de aynı sorunların olması muhtemel. Başbakan Cameron, yapılacak yeni düzenlemelerle, çalışanlar verdikleri servisten kişilsel olarak sorumlu tutulacaklar. Raporda geçen bulguların hükümet tarafından destek görmesi ağılıklı olarak öngörülüyor.  

Stafford Hastanesin’deki standartların altındaki bakımlardan dolayı ölen hastaların ailerleri, NHS  başkanının da ölümlerden sorumlu tutulmasını istediler.

Gillian Astbury,66 yaşındaki yakını kadının diabet hastası olarak yatırıldığını ve hemşilerin insülin iğnesi vermeyi unuttmalarından dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, hazırlanan raporda dabunu doğrular nitelikte bilgilere yer verildiğine dikkat çekti..

Mid Staffordshire hastanesindeki skandallardan dolayı, sağlık ve güvenlik yasaları kapsamında hastane yöneticileri ve çalışanları hakkında yeni bir soruşturma gündemde. Ayrıca, o dönemde  bölgede stratejik sağlık yetkilisi olarak bulunan ve halen NHS başkanı olan Sir David Nicholson ve Hemşireler Birliği (Royal College of Nursing) genel başkanı Peter Carter’ında istifası söz konusu olabilir. Ancak Başbakan Cameron’nın sözcüsü, Nicholson’ın isminin raporda sık geçmesine rağmen Başbakan’ın desteğini ondan çekmeyeceğini belirtti.
Stafford Hastanesinin trajedik zaman çizelgesi

2003-2008 – Hastane ölüm oranları yüzde 27 arttı ve ulusal ortalamanın üzerinde bir oran.

2007 – Hastane kurulunu ölüm oranlarıyla ilgili varmış olduğu kanı ise “kliniklerin sorunmlu olmadığını (kliniklerde önemli ölçüde sorun olmadığını” açıkladı

2008 – Hastaneye vakıf statüsü verildi

2009 – Sağlık Komisyonu yüzlerce hastanın kötü muamele ve ihmallerden dolayı öldüğünü ortaya çıkardı. Cerrahlar Birliği (Royal College of Surgeons) hastanedeki ameliyat bölümünü (departmanı) “açıkçası tehlikeli” olarak niteledi.

Şubat 2010 – Bağımsız bir soruşturmanı bulgularına göre zorbalıya odaklanmış bir kültür oluştuğunu vurguladılar.

Haziran 2010 – Üçüncü soruşturma, Müşavir Robert Francis tarafından yürütüleceği açıklandı.

(Zaman Britanya)