Özgürlük ve Dayanışma Partisi Lideri Alper taş, konferans için geldiği Londra’da partisinin yerel seçimlerde izleyeceği politika konusunda açıklamalarda bulundu.

ÖDP’nin kurulduğu 1996 yılından bu yana, hep halka dayalı poyitikalar izlediğini hatırlatan Taş, Martayında yapılacak yerel seçimlerde de ‘ön seçimle’ belirlenecek adaylara destek vereceklerini ifade etti.

Tepeden inme adaylar yerine AKP karşısında halkın oylarıyla önseçimle belirlenecek belediye meclisi üyeleri ve başkanları tercih edeceklerini anlatan Alper Taş, parti ismi zikretmemeye özen gösterirken CHP’ye sinyal verdi.

Türkiye’de ve dünyada sol partilerin duruşu, ekonomiz krizlerin nedeni ve ÖDP’nin yeri konularında Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Alper Taş, İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in son dönemde seslendirdiği ‘kamulaştırma’ çıkışlarını takip ettiklerini kaydetti.

İşte Alper Taş’ın açıklamalarından satır başları:

“Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 1996 yılında, özgürlükçü, demokratik planlamaya dayalı, anti militarist, cinsiyetçi olmayan, ekolojist bir Sosyalizm anlayışını sahiplenen bir parti olarak kuruldu.

Doğal olarak bugüne kadar o fikirleri korumaya alıştık. Bugün gelinen aşama ve safhada bu fikirlerimizin doğruluğuna inanmakla birlikte aradan geçen zaman içerisinde, özellikle sovyet bloğunun dağılmasından sonraki süreçte sosyalizmin yaşadığı ideolojik sorun doğal olarak bugün de devam ediyor.

Bütün dünyada kapitalizmin emperyalizmin yaşattığı bir ekonomik kriz var. Bu kriz karşısında sosyalizme ve sola dair fikirler, bu ideolojik seçeneği yeterince geliştiremediği ve güçlendiremediği için malesef bu ekonomik krizin sonuçlarından; bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağ, milliyetçi, ırkçı, faşist hareketler nemalanıyor. Malesef bu politika tablosu muhafazakar, islamcı, faşist ve dikdatörel eğilimlere sahip Erdoğan gibi kişileri öne çıkartıyor. Zaman malesef böyle bir zaman.

Biz dünyanın geldiği aşamada, emperyalist, kapitalist sistemin içine girdiği süreç itibarıyla artık sağa ait değerlerin bütünüyle, miadını doldurduğunu; sola ait dayanışma, paylaşma, eşitlik, özgürlük değerlerinin gelişeceğine, güçleneceğine inanıyoruz. Çünkü insanlığın geleceği bu tür değerlerin yaşamasına bağlı. Bu kültürün yaşamasına bağlı, yoksa sağın fikriyatı insanı insanlıktan çıkartıyor, doğayı tüketiyor. Bütün dünyayı bir ekolojik krizle yüz yüze bırakıyor.

O yüzden biz dünyanın geleceğinin her şeye rağmen sosyalizmde, solda olduğunu; insanın insanlığı için sola ve sosyalizme ihtiyacı olduğu fikrindeyiz. Bu inadımızı, fikrimizi, güçlendirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ SOL VE SOSYALİZM

Dünyada sol fikriyat yeterince ortaya koyabilmiş değil. İngiltere’de adı sol olsa bile İşçi Parti, merkez sağ ve neo liberal politikaların hep taşıyıcısı oldu. Tony Blair gibi savaş çizgisini yürüten bir siyasetçiyi çıkardı. Neo-Liberalizminbeşiğiolan İngiltere’de kamulaştırma fikrini ortaya koyması bile önemli. Çünkü özelleştirme dönemi dünyada sona erdi. Özelleştirmeninişsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, güvencesizlik getirdiği ortaya çıktı. Dolay omlarak kamuculuğu yeniden sahiplenmek gerekiyor.

Kamusallaığı savunmak gerekiyor. Özellikle halkın gündelik hayatını belirleyen eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi kritik alanlarda kamunun ne kadar önemli olduğunu, yaşanılan özelleştirme süreçlerinden sonra gördük, yaşadık.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİNE BAKIŞ

Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz. Çünkü dünyadaki sol siyaseti takip etmeye çalışıyoruz. Corbyn’in bizim açımızından önemli yanı, özelleştirmenin bayraktarlığını yapan ‘Thatcher İngilteresi’nden, farklı bir noktada... Bugünkü konjöktürde kamulaştırmayı gündemealması önemli birşey. Bunun ne düzeyde karşılığı olacak bunu zaman gösterecek. Mevcut kapitalist sistemin girdiği krizin bir nedeni de özelleştirmedir. Özelleştirme aynı zamanda krizin nedenlerindenbiridir.

Bu anlamda İngiltere İşçi Partisi içindeki tartışmaları izliyoruz ama İngiltere İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn ile özel bir temasımız sözkonusu değil.

Biz ÖDP olarak Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye’deki üyesiyiz. Avrupa solunun içindeki farklı kesimlerle iletişim içerisindeyiz.

ÖDP VE SOL TÜRKİYE NEDEN DESTEK BULMADI?

Türkiye’nin kendine ait özgünlüğü var, din faktörü var. Siyasal islamcılar, sağ partiler dini istismar ederek, sömürerek varlık gösteriyorlar ve buna dayanıyorlar. Kürt savaşının yarattığı sonuçlar da tersinden Türkiye’de milliyetçiliği geliştirdi. Biz bu kısır döngüyü aşamadık ama bu durum aşamayacağımız manasına gelmiyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE TAVIR

Bizim yerel seçimlerde tavrımız belli... Seçime gitme hakkımızı elde etmek için geçmişte çok uğraşmadık. Çünkü biz AKP’nin kaybetmesi açısında genelde seçime girmeme eğiliminde olduk.Çünkü AKP’nin bir başkanlık rejimi inşa etmesinin önüne geçmek açısından kendimizi çok ortaya koymadık. Şimdi engelleme dönemibitti, yeni bir rejim kuruldu. Biz bu seçimlerde sola dair değerleri, fikirleri Türkiye çapında anlatmayı önemsiyoruz. Belediye başkanlıkları seçimlerinde AKP’nin adaylarının karşısına çıkmak için ortak adayları destekleyeceğiz. Bütün adayların tepeden atanmamış, halkın ön seçimiyle belirlenmiş adayları hepimizin adayları olarak AKP’nin adaylarının karşısına dikelim fikrindeyiz.

Biz tabanda bu basıncı geliştiriyoruz. Birçok bölgede ön seçim talep eden bildiriler dağıtıyoruz. AKP karşısında solda duran siyasetlere de ön seçim temelli ortak adaylar çıkarmanın AKP’yi yenebilmeninen önemli yollarından biri olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ama böyle bir yaklaşıma malesef olumlu yanıt verebilen bir tablo yok. Siyaset şöyle bir şeydir; Kendi fikrinizi, doğrunuzu anlatabilmek önemlidir. Bizim açımızdan yerel seçimler, şunu bunu yukarıdan belirleme seçimleri değil, aşağıdan halkın kendi kararını verebileceği, kendi meclisleri ile kendi yönetme anlayışlarını geliştirebileceği demokrasi pratikleridir. Bizim düşüncemiz budur. Biz siyasette felsefemize ve düşüncemize aykırı, pragmatik, faydacı, oportunist siyasetlerden olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Kendi hülyalarımıza, felsefemize siyasette pratikler geliştirmeyi kendi açımızdan bir ilke meselesi haline getirmişiz. Bir partiyi desteklemekten öte, önseçim olan yerlerde CHP’den aday olabilir. İşin özüne uygun olduktan sonra o parti belediye başkanlıklarında pek ala CHP olabilir. Ama nasıl bir siyasetin ürünüolarak çatı olabilir önemliolan budur.”