Düşünce kuruluşu UK in a Changing Europe (UKICE) tarafından yapılan araştırmaya göre, AB’den ayrılmanın başarılı olduğunu söyleyenlerin oranı şu an sadece yüzde 9. Seçmenler bu politikanın nihayetinde iyi sonuç vereceği konusunda da giderek daha karamsar hale geliyor.

Seçmenlerin yalnızca üçte birinden azı (yüzde 30) bu ifadeye katılıyor. 2016’da Ayrılma yönünde oy kullananların bile sadece yüzde 61’i politikanın nihayetinde iyi sonuçlanacağını düşünüyor.

AB’ye yeniden katılmaya dair varsayımsal bir referandumda, katılımcıların yüzde 48’i yeniden katılmaktan yana oy verirken yüzde 32’si aleyhte oy kullanacak, geri kalanıysa kararsız kalacak.

Raporun yazarları, yeniden katılma lehindeki farkın ilk ayrılma oylamasından daha büyük olmasına rağmen, sonuçları yorumlarken ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirtiyor.

Yazarlar, bu politikadan neredeyse oybirliğiyle duyulan memnuniyetsizl iğin, mutlaka bloğa yeniden katılmak yönünde oylara dönüşmeyebileceğini söylüyor.

UKICE Direktörü Anand Menon, sonuçların Brexit politikaları söz konusu olduğunda hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti liderleri üzerindeki “kısıtlamaları” gösterdiğini söyledi.

Menon “Artık birçok Ayrılma yanlısının Brexit’in hükümetin beceriksizliği nedeniyle işe yaramadığını düşündüğü göz önüne alındığında, Rishi Sunak konuyu silah olarak kullanmakta zorlanabilir” dedi.

Keir Starmer ise, Birleşik Krallık – AB ilişkisinde önerdiği sınırlı revizyonların, birçok seçmenin AB’den ayrılma kararından kaynaklandığını düşündüğü ekonomik sorunları nasıl gidereceğini henüz açıklamadı.

UKICE araştırmacısı Sophie Stowers şunları ekledi:

“Bu rapor, Brexit’in gidişatından memnun olmayan Ayrılma yanlıları hakkındaki varsayımların çoğunun yanlış olduğunu gösteriyor.

Brexit’in uygulanmasından duyulan mutsuzluğun doğrudan Birlikte Kalma ya da Yeniden Katılma yönünde bir desteğe dönüşeceğini varsaymak cüretkarlık olur. Aksine, birçok Ayrılma yanlısı yine 2016’daki gibi oy kullanır. Brexit’in doğru siyasi liderlikle kurtarılabileceğini düşünüyorlar.”

Birleşik Krallık'taki siyasi partiler, referandumdan bu yana yeniden katılıma yönelik destek dalgasına rağmen, 2020’den beri Brexit’i bir mesele olmaktan çıkarmak için harekete geçti.