Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü artırmayı amaçlayan "Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi"ni yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor)'nun, "Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi"nde yerel kalkınma modelini daha katılımcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla stratejik plan ve bütçeleme, belediye meclisi ve ihtisas komisyonları ile kent konseyleri ve gençlik meclisleri gibi üç ana tema etrafında şekillendirildi.

GoFor, Diyarbakır'da düzenlediği 2024 Üyeler Toplantısı’nda seçim sonrası belediyelere iletilmek istenen mesajlar ve savunuculuk yapılacak alanlara dair atölye çalışması gerçekleştirdi. Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi, atölye boyunca GoFor üye örgütlerinin üç ayrı başlıkta yaptığı grup çalışmalarıyla oluşturuldu.

Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi, yerel kalkınma modelinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor ve gençlerin aktif katılımını teşvik ederek demokratik süreçlerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Bununla birlikte, gençlerin demokratik süreçlerde daha aktif rol almalarını sağlamak ve yerel kalkınma modelini daha katılımcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla stratejiler sunuyor.

Belge, gençlerin yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmasını, belediyelerin gençler ve gençlik örgütleri ile işbirliklerini artırmayı ve gençlerin anlamlı bir şekilde bu süreçlere katılımını sağlamayı hedefliyor.

Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi, gençlerin yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı hedefleyen “Yerel Gençlik Politikası” programının ilk adımı olarak yayınlandı ve programın detayları da önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Kaynak: igf