LONDRA - G7 ülkelerinin, yapay zeka konusunda risk değerlendirmesine dayalı denetleyici bir düzenlemenin oluşturulması konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

G7 ülkelerinin, teknoloji ve ekonomi bakanlarının katıldığı ve 29-30 Nisan'da Japonya’nın Takasaki kentinde düzenlenen toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Kono Taro ile Japonya İçişleri ve İletişim Bakanı Matsumoto Takeakinin başkanlık ettiği toplantıya, Hindistan, Endonezya, Ukrayna’dan hükümet temsilcileri de katıldı.

Toplantının sonuç bildirgesinde, “AI (yapay zeka) teknolojilerinin, ülkeler ve sektörler arasında giderek daha fazla öne çıktığı göz önüne alındığında bu teknolojilerin fırsatlarının ve zorluklarının yakın vadede değerlendirilmesi, teknolojiler geliştikçe güvenlik ve güvenin teşvik edilmesine devam edilmesi ihtiyacının farkındayız.” ifadesi yer aldı.

Bildirgede, yapay zeka politikalarının ve düzenlemelerinin, riskleri azaltırken dünya için yararlarının en üste çıkarılmasının amaçlanması, riske dayalı ve ileriye dönük olması gerektiği vurgulandı.

“Dijitalleşme ve dijital altyapı, modern toplumları destekliyor.” ifadesinin yer aldığı bildirgede, yapay zeka da dahil olmak üzere gelişmekte olan teknolojilerin ekonomik büyümenin sağlanmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

DİJİTAL ALTYAPI, KRİTİK ÖNEMDE ROL OYNUYOR

Bildirgede, ülkeler arasında güvenli ve dirençli bir dijital altyapının sağlanması amacıyla görüşmelerin derinleştirildiği, dijital altyapının iklim krizi, salgın ve diğer kırılganlıkların yoğun olduğu dönemlerde kritik önemde rol oynadığı belirtildi.

Bildirgede, “Dijital altyapının yedeklerinin oluşturulması amacıyla denizaltı ve denizaltı olmayan çok katmanlı ağların geliştirilmesi, genişletilmesi ve sürdürülmesi önemlidir.” denildi.

G7 ülkelerinin, mevcut dijital altyapılarının güvenliğinin ve direncinin artırılması amacıyla üye ülkelerin 5G ve 6G Ötesi Çağ’a geçiş vizyonunu paylaşmasının önemli olduğuna değinilen bildiride, 2030 ve sonrasında kullanılacak dijital altyapı teknolojilerinin geliştirilmesinde ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması gerektiğinin altı çizildi.

Bildirgede, G7 ülkelerinin hükümet temsilcilerinin bir kez daha Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını kınadığı kaydedildi.