Kıbrıslı Türk aktör Gazi Akın ile evli bir çocuk annesi Faiza Shaheen, 4 Temmuz seçimlerinde İngiltere Parlamentosu’na girmek için bağımsız aday oldu.

2023 yılında Chingford ve Woodford Green seçim bölgesinden İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olarak seçilen Shaheen  2024 seçimlerinin Mayıs ayı sonlarında açıklanmasının ardından 4 Haziran’da adaylığı sonlandırılınca, partisinden istifa ederek bağımsız adaylığını koydu.

 Seçim bölgesindeki duyarlı toplumdan destek bekleyen, bağımsız aday Faiza Shaheen, seçilmesi halinde yapacağı hizmetlerle ilgili sorularımızı cevapladı.

 İŞTE, FAİZA SHAHEEN’İN SORULARIMIZA VERDİĞİ CEVAPLAR:

 - Deneyimleriniz sizi Chingford ve Woodford Green için en iyi aday olmaya nasıl hazırladı? 

 Siyasi kariyerinizde size yol gösterecek temel değerler ve ilkeler nelerdir? Öncelikle burada büyüdüm, burada yaşıyorum ve ailemi burada büyütüyorum. Sorunları biliyorum çünkü bunlar benim de sorunlarım. İkincisi, eşitsizlik konusunda önde gelen bir uzmanım ve London School of Economics'te ders veriyorum. Eşitsizliği azaltmak için hangi politikaları uygulamaya koyabilecekleri konusunda dünyanın dört bir yanındaki hükümetler de dahil olmak üzere bir ekonomist olarak yıllarca çalıştım. Politikamın özünde adalet, eşitlik ve enternasyonalizm vardır. Her zaman mazlumların yanında yer alacağım ve her zaman tüm insanları eşit değerde göreceğim. Adaletsizliğe asla tolerans gösterilmemelidir. 

 - Uluslararası ilişkilere yaklaşımınız, dünyadaki çatışmalara yaklaşımınız, uluslararası uyum ve politika oluşturma süreçlerinizde küresel konulara nasıl öncelik verdiğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Daha spesifik olarak, Gazze'deki insani krizin ileriye dönük olarak nasıl ele alınması gerektiğine inanıyorsunuz ve Parlamento bu sorunu çözmek için ne yapabilir? 

Borç iptali, Kovid-19 döneminde aşı dağıtımı, iklim adaleti ve barış gibi uluslararası konularda çalıştım. Bu çalışma beni dünyanın her yerine ve Birleşmiş Milletler'e götürdü. Küresel eşitsizliklerin tarihine, bu eşitsizliklerin yaratılmasında ve sürdürülmesinde emperyalizmin ve kendi ülkelerimizin rolüne bakmalıyız. Ticaret adaleti, iklim tazminatları ve teknolojinin paylaşımı gibi konular politikalarımızda çok daha fazla yer almalı. Gazze'de yaşananlar kesinlikle yanlıştır. Derhal ve kalıcı bir ateşkese, rehinelerin ve mahkumların geri verilmesine, Filistin'in derhal ve koşulsuz bir devlet olarak tanınmasına, İsrail'e ve masum sivilleri öldüren tüm ülkelere silah satışının sona erdirilmesine ihtiyacımız var. Barış içinde bir arada yaşamaya yönelik bir yol haritası çizilmeli, ancak hangi çözümü istediklerine karar vermek Filistinlilere ve İsraillilere bırakılmalıdır. 

 - Saygın bir ekonomist olarak, Muhafazakar liderliğin altında hızla yükselen yaşam maliyeti kriziyle nasıl mücadele edersiniz? 

 Gelecek nesillerin mevcut krizden daha az etkilenmesini sağlamak için hangi uzun vadeli stratejilerin en etkili olacağını düşünüyorsunuz? Yaşam maliyeti krizi birden fazla müdahaleyi gerektiriyor. Diğer ülkeler, örneğin gıdadaki KDV'yi azaltarak enflasyonu hızlı bir şekilde tuttular, ancak Muhafazakarlar, Liz Truss yönetimindeki Conservative parti durumu daha da kötüleştirdi. Uzun vadede, fiyatları düşürmek ve kurumsal açgözlülüğü ortadan kaldırmak için temel kamu hizmetlerini yeniden kamu mülkiyetine kazandırmalı, farklı bir hizmet modeli aracılığıyla çocuk bakımı maliyetlerini karşılamalı ve konut krizine çözüm bulmak için kira kontrollerini getirmeliyiz. 

 -Son yıllarda konut piyasası fiyatlarının hızla arttığı ve pek çok insanın geçimini sağlayamadığı bir ortamda, kiralama piyasasını nasıl düzenlemeyi, ilk kez ev satın alacakları desteklemeyi ve özellikle kendi seçim bölgenizde daha uygun fiyatlı konutlar yaratmayı nasıl planlarsınız? 

 Göreceli olarak kolay bir ilk adım, küresel süper zenginlerin paralarını saklamak için Londra'da mülk satın almasını engellemektir. Bu hepimiz için fiyatların artmasına neden oluyor. Uygun fiyatlı konut modelimiz başarısız oldu, diğer ülkelerin çok daha iyi sonuçlarla sosyal konut inşa etmek için kamuya ait inşaat şirketlerini kullandığını gördüm. Şimdiye kadar, damga vergisinin kurtarılması gibi ilk kez alıcılara yardım etme çabaları, bir sonraki alıcılar için fiyatları yalnızca artırdı. Son olarak, ev sahiplerinin bir gecede fiyatları artırabilme derecesini sınırlamak için Almanya ve Fransa'da kullanılanlar gibi kira kontrol modellerine bakmalıyız. Radikal bir revizyona ihtiyacımız var, küçük değişiklikler yeterli olmayacak. 

-Türkçe konuşan göçmenler, Birleşik Krallık'taki diğer etnik gruplarla karşılaştırıldığında ekonomik ve sosyolojik açıdan en alt sıralarda yer alıyor. Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarıyla kişisel ilişkiniz nedir ve toplum içindeki bu dengesizliklerin giderilmesine nasıl yardımcı olursunuz? 

Kocam Kıbrıslı Türk ve ben de çok sayıda Türk ve Kıbrıslı Türk insanla birlikte büyüdüm, dolayısıyla kendimi topluma çok yakın hissediyorum. Dengesizlikleri gidermenin ilk yolu asgari ücretleri artırmaktır; topluluklarımızın çoğu, konaklama ve sosyal bakım gibi gerçekten hayati rollerde çalışıyor, ancak henüz çok az ücret alıyorlar. Ayrıca, kökenleri ne olursa olsun tüm çocukların gelişebilmesi için devlet eğitim sektörünü de geliştirmemiz gerekiyor. Elbette, belirli grupları sürekli olarak sosyo-ekonomik hiyerarşinin en altında görmemizin bir nedeni de sistemik ırkçılıktır. 

 -Göç meselesine yaklaşımınız nedir? Birleşik Krallık'ın başvuru sayısını yönetirken insani sorumluluklarını yerine getirmesini nasıl sağlarsınız? 

 Göçmen işçileri desteklemek ve onlara adil davranılmasını ve sömürülmemesini sağlamak için ne gibi önlemler uygularsınız? Sorunlarımız için göçmenleri suçladığımı değil de, iş piyasasındaki boşlukları doldurdukları ve toplumumuza katkıda bulundukları için onları övdüğümü duyacaksınızdir. Göçmenler diğerleriyle aynı işçi haklarına sahip olmalıdır. Sığınmacılar konusunda yurt dışına başvurabilecekleri güvenli yollar oluşturmamız gerekiyor. 

-Her 3 kadından 1'i tecavüze ya da cinsel saldırıya maruz kalıyor. PSHE 2020'de zorunlu hale getirildi, ancak çok az rehberlik veya düzenleme yoktu veya hiç yoktu. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti çevreleyen istatistikleri azaltmak için eğitim yoluyla önlemeyi nasıl hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? 

Gençlerimizin onlara rıza gibi konuları doğru şekilde öğretebilecek uzmanlarla düzenli iletişim kurmasını sağlamamız gerekiyor. Ayrıca yıkıcı erkeklik, cinsiyet ve güç kavramlarını yıkmak ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için erkeklerle de etkileşime geçmeliyiz. 

 -Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik spesifik hedefleriniz neler ve bunlara nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? 

 Dahası, gelecekte Birleşik Krallık'ın enerji rezervlerinde yenilenebilir enerjinin nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz ve yenilenebilir enerjiye geçişi desteklemek için hangi politikaları uygularsınız? Paris Anlaşmasına bağlı kalmalı ve düşük ve orta gelirli ülkelere kalkınma için daha fazla alan verme ihtiyacı göz önüne alındığında, 2050'den önce, tercihen çok daha erken bir zamanda net sıfıra ulaşmaya çalışmalıyız. Bu hedefler bize eşitsizliği gidermemiz için büyük bir fırsat sunuyor, ancak son yıllarda sıkıntı yaşayan bölgelerde iyi ücretli işler yaratacak yeşil bir geçişe yatırım yapmak. Hükümet, yenilenebilir enerjinin toplumun ve kamunun mülkiyetinde olmasını sağlayarak bu yeşil ve adil geçişe özellikle yardımcı olabilir. 

 -Yakın zamanda İşçi Partisi'nden istifa etmiş biri olarak seçmenlerinize, endişelerinin Avam Kamarası'nda dinleneceği konusunda nasıl güvence verebilirsiniz? Yalnız bir Bağımsız olarak neyi etkili bir şekilde başarabilirsiniz? 

 4 Temmuz'da kazanırsak Chingford ve Woodford Green ülkenin en ünlü seçim bölgeleri olacak. Çoğunluk İşçi Partisi hükümetine denge sağlamak için benden düzenli olarak her haber programına katılmam istenecek, bu bize dikkat ve etki getirecek. Avam Kamarası'nda yüzlerce İşçi Partisi milletvekilinden biri olmak yerine öne çıkacağım ve belirli konuları ele almak için partiler arası koalisyonlar oluşturarak çalışabileceğim. 

 -NHS'deki personel sıkıntısı ve şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sonrası ortam göz önüne alındığında, kaynakların ve eğitimli profesyonellerin NHS içindeki farklı bölgelere ve hizmetlere verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak için politikalarınız nelerdir? 

 NHS, Conservative Parti'nin kemer sıkma politikaları nedeniyle yetersiz fon alıyor ve ciddi baskı altında. Son iki yıldaki tarihi grevler göz önüne alındığında, personel arasındaki stres ve memnuniyetsizlik seviyeleri açıkça görülüyor. Personelin elde tutulması çok önemlidir ve ilgili sendikalar aracılığıyla ücret ve çalışma koşulları gibi konularda personel ihtiyaçlarının dinlenmesi ve bunlara yanıt verilmesi bir öncelik olmalıdır. Yeni personelin yetiştirilmesi yıllar alacak ama bunun artırılması için bir an önce çaba gösterilmesi gerekiyor. Belirli eksikliklerin olduğu yerlerde, personele oraya taşınmaları için ekstra teşvikler verilmelidir.

Diplomat Travel Temmuz 2024 Dikey Mobile

Editör: Mustafa Köker