Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Anayasaya geçici madde eklenmesini içeren teklifte, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle değişiklik yapıldı.

Buna göre, TBMM'de kabul edildiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, ilgili mercilere iade edilecek.

Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve halk oylamasına sunulması halinde oylanacak.

Teklif, HDP milletvekillerinin Komisyonu terk etmesinin ardından oybirliğiyle kabul edildi.

Dokunulmazlık teklifi komisyondan geçti

ŞENTOP: DOKUNULMAZLIKLARLA İLGİLİ KALICI DÜZENLEME YAPILMALI

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda,  kavgalı geçen birleşimin ardından kabul edildi.

HDP'li milletvekillerinin toplantıyı terk etmesinin ardından teklifin maddelerinin görüşmeleri kısa sürede tamamlandı.

Teklif, AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerince oy birliğiyle kabul edildi.

HDP'li üyelerin Anayasaya aykırılık önergesinin reddedilmesinin ardından AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin önergeleri görüşüldü. CHP ve MHP'nin "Başbakan ve bakanların da kapsama alınması" yönündeki önergeleri kabul edilmedi.

  TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, teklifte, "Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanlığı, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığı tezkereleri ve ekli dosyalarının gereğinin yapılması için yetkili mercilere iade edilmesi" ifadesinin doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.

Şentop, "15 gün içerisinde intikallerin tamamlanması, Adalet Bakanlığından ilgili mercilere intikalinin sağlanmasıdır. Yoksa, Karma Komisyonundan Meclis Başkanlığına 15 gün, Meclis Başkanlığından Başbakanlığa 15 gün, Başbakanlıktan Adalet Bakanlığına 15 gün gibi, her bir aşamada 15 gün değerlendirmesi yanlış olur." dedi.

- "Seçim olması halinde seçilenler dokunulmazlığı yeniden kazanacak"

Şentop, teklifte, Anayasanın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmayacağının yer aldığını hatırlatarak, "Malumunuz Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası var. O da şudur: 'Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.' Bu hükme ilişkin bizim burada herhangi bir düzenlememiz olmadığından, bu hükmün yerinde durduğunu, geçerli olduğunu, dolayısıyla tekrar seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlığı yeniden kazanacağını burada ifade etmek isterim. Yanlış anlaşılmaları gidermek için komisyon raporunda da bu detaylar bulunacak." diye konuştu.

 Şentop, dokunulmazlıklarla ilgili kalıcı düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için sadece 83. maddenin değil, "milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen 84. madde ile "iptal istemi"ni düzenleyen 85. maddeleri de kapsayacak şekilde kalıcı düzenleme yapılması görüşünü savundu.  

"Biz de bu kanaati taşıyoruz" diyen Şentop, 24. Dönem'deki Anayasa Uzlaşma Komisyonunda belli noktaya vardıklarını hatırlattı.

Şentop, "Komisyon dağıldıktan sonra yeniden dokunulmazlıklar konusu gündeme gelince, -o zaman MHP katılmamıştı-, AK Parti, CHP ve HDP'li temsilcilerle üçlü çalışma yapılmıştı. O zaman bir metin üzerinde mutabık da kalmıştık. 83. ve 84. maddelerle ilgili... Onun da kanunlaşması mümkün olmadı. İnşallah yeni anayasayı yaparken dokunulmazlık ve milletvekilliğinin düşmesi dahil olmak üzere bir bütünlük içinde düzenlemeyi de hedefliyoruz." dedi. 

-"Muhalefet şerhi yazmayacağız"  

 CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, teklifle ilgili, "Bu şekliyle yapılan oylamaya da 'olur', 'kabul' oyu vereceğiz. Yalnız İçtüzük uyarınca rapora ekleme yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Muhalefet şerhi yazmayacağız ama rapora ek yapma hakkımız saklıdır. Bunun için makul süre istiyoruz." diye konuştu. 

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da teklifin kabulü yönünde oy kullanacaklarını ve muhalefet şerhi de yazmayacaklarını belirterek, rapora ekleme de yapmayacaklarını söyledi. Parsak,"Bize göre eksik olmakla birlikte özellikle teröre bulaşmış olan milletvekillerini en azından 26. dönem boyunca böyle bir zırhtan faydalanmaması gerektiği düşüncesini taşıyarak teklife kabul oyu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Şentop, CHP'li Tezcan'ın rapora yapacakları ek için cuma gününe kadar süre verdi.   

Teklifin kabul edilmesinin ardından AK Parti milletvekilleri komisyon salonunda toplu fotoğraf çektirdi.

Komisyon toplantısı 9 saat sürdü. Kavga nedeniyle birleşime 1,5 saat ara verilen toplantı, daha sonra kesintisiz devam etti. Yemek arası verilmeyen toplantıda, milletvekillerine komisyonda yemek ikram edildi.