TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, komisyonda yaptığı sunumda, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Canbey, Dışişleri Bakanlığının bir yandan Türkiye'nin ve milletin menfaatlerini her platformda korumak ve geliştirmek için faaliyet gösterdiğini, bir yandan da küresel vizyonla Gazze'den Ukrayna'ya kadar geniş çapta uluslararası meseleleri takip ederek ihtilafların çözümü için aktif görevler üstlendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının, sadece siyasi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi alanında değil, ekonomiden sağlığa, savunmadan bilişime, sanayiden çevreye kadar uluslararası ilişkileri geniş kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığını hatırlatan Canbey, bakanlığın ilgi ve dikkatinin başta soydaş ve akraba topluluklar olmak üzere dünyanın her köşesindeki mazlum ve mağdurların üzerinde olduğunu kaydetti.

AK Parti'li Canbey, Dışişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesini daha üst seviyeye taşımaya, daha donanımlı ve alanında uzman diplomatlar yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Vakfın hedefinin, Dışişleri Bakanlığına paralel bir dışişleri yapılandırması ya da bakanlığın görevlerini üstlenmek olmadığına dikkati çeken Canbey, "Vakfın hedefi; bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının ve bakanlık personelinin faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülmesine destek sağlamaktır. Vakfın, ülkemiz ve milletimiz için yüksek bir kamu yararına hizmet edeceğine, geçmişi yüzyıllara dayanan köklü hariciyemizin her zaman takdirle izlediğimiz performansının daha da yukarıya çekilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Canbey, diplomatların vakfın sağlayacağı ilave imkanlardan istifadeyle daha nitelikli ve alanlarında uzman olarak yetiştirileceğini ve Dışişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için yüksek bir kamu yararı teşkil edeceğini aktardı.

Vakfın amacının da bakanlık mensuplarına sosyal güvenlik imkanları ya da kişisel imkanlar sunmak olmadığını dile getiren Canbey, kurulacak vakfın yükseköğretim kurumları kurmak, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini desteklemek gibi faaliyetleri yürüteceğini ifade etti.

Vakfın, Dışişleri Bakanı başkanlığında ve denetiminde faaliyet göstereceğini anlatan Canbey, "Vakfın kurulmasında ve faaliyetlerini yürütmesinde kamu yararının ölçütü, ülkemizin uluslararası alanda daha da artacak etkinliği ve uluslararası gündemi ülkemizin çıkarları doğrultusunda yönlendirme kabiliyeti olacaktır." dedi.