Araştırma, ABD'deki Washington Üniversitesi bünyesindeki 'Covid 19 ek ölümler ekibi' tarafından yapıldı.

191 ülkeyi kapsayan çalışmaya, küresel gerçek ölüm verisi adı verildi.

Çalışmada direkt virüs kaynaklı ölümler kadar ve enfeksiyona bağlı ölümler dikkate alındı.

Bunun nedeni olarak da, mevcut hastalıkların Covid nedeniyle kötüleşebilmesi gösterildi.

Araştırma, salgın öncesi yılların ölüm ortalamaları ile salgın dönemindeki ölüm ortalamalarının karşılaştırılması üzerine kuruldu.

Bu hesabı yapabilmek için ekip, Dünya Ölüm Veritabanı, Avrupa İstatistik Kurumu gibi resmi kurum verilerini kullandı.

Elde edilen veriler ülke ve bölge bazlı olarak dramatik farklılıklar gösterse de, küresel olarak ölüm oranı, 100 bin kişide 120 kişi olarak tespit edildi.

Bu, 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar olan iki yıllık sürede 18.2 milyon kişinin Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi.

Açıklanan resmi veriler küresel çapta, 5.9 milyon kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyordu.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en yüksek ölüm oranları, daha düşük gelire sahip Latin Amerika ülkeleri, Avrupa ve Sahra altı Afrikasında kaydedildi.

Ek ölümlerin en fazla tespit edildiği 5 ülke:

* Bolivya

* Bulgaristan

* Esvatini

* Kuzey Makedonya

* Lesotho

Ek ölümlerin en az olduğu ülkeler:

* İzlanda

* Avustralya

* Singapur

* Yeni Zelanda

* Tayvan

İngiltere için ise elde edilen ek ölüm verileri, resmi verilerle paralellik gösteriyor. 173 bin ölüm açıklanan İngiltere'de, ek ölüm ortalaması 100 bin kişide 130 olarak hesaplanıyor.

Araştırmayı yapan ekibin başı olan Doktor Haidong Wang, ölüm verilerinin doğu açıklanmasının kamu sağlığı kararlarının etkili olarak alınmasında önemli olduğunu kaydediyor.

BBC Türkçe'nin 24 Eylül 2020 tarihinde yayımladığı araştırma haber de 2020'deki ölüm artışlarında koronavirüs salgınının önemli rol oynadığını gösteriyordu.

Epidemiyolojide, ek ölüm kavramı, normal veya kriz dışı koşullar altında beklenenden daha fazla gerçekleşen ölümleri tanımlıyor.

Bunun hesaplaması da geçmiş yılların ölüm ortalamalarına ve yıllık beklenen artışlara bakılarak yapılıyor. En yaygın kullanılan basit yöntemlerden birisi de belli bir tarih aralığında mevcut yılın ölüm sayısı ile son beş yıllık ortalama arasındaki farka bakmak.