FARUK ESKİOĞLU
LONDRA

İngiltere'de parlamenterlerin, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) ile birlikte oluşturduğu Alevi Sekreteryası, 3 Aralık Perşembe günü İngiltere parlamentosunda kuruldu. İşçi Partisi milletvekili Joan Ryan Sekreterya'nın başkanı oldu. Parlamento'daki resepsiyonuna, adı geçen CHP ve HDP milletvekilleri katıldı. Aynı günün akşamı İAKM-Cemevi'nde halk toplantısı yapan milletvekilleri ve araştırmacı Turan Eser'i 300'e yakın toplum üyesi izledi. 

Türkiye'deki tablonun karanlık olmasına karşın umutlu konuşan vekiller, "Sekreterya" gibi Türkiye dışındaki demokratik kazanımların Türkiye'nin demokratikleşmesine de katkı sunacağı görüşünde birleştiler.

İsrafil Erbil ve İAKM-Cemevi Başkanı Tugay Hürman'ın ev sahibi olarak oturumu yönettiği toplantıda katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Oturumdaki konuşmalar özetle şöyleydi: 

İSRAFİL ERBİL (BAF Başkanı): Türkiye'de 'tek adam yönetimi', padişahlık, diktatörlük geldi geliyor derken bütün bunlar gerçekleşti. Türkiye'de Alevilere yönelik baskı ve asimilasyon uygulaması sürüyor. İngiltere'deki Aleviler örgütlenerek inançlarınca yaşayabilmek için çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Artık okullarda Alevilik ders olarak okutuluyor. İngiltere, Cemevlerini ibadethane ve Aleviliği de “inanç” olarak kabul etti. Bugün de İngiltere parlamentosunda farklı parti milletvekillerinin katılımıyla Alevi Sekreteryası oluşturuldu. Sekretarya İngiltere'deki Alevilerin sorunlarına çözüm arayacaktır... Bu girişim emperyalizmle işbirliği olarak düşünülmemeli, yalnızca sistemi kullanmaya çalışıyoruz.

ŞAFAK PAVEY (CHP MİLLETVEKİLİ): Avrupa’da 4’ncü kuşak dönemi başlıyor. Türkiye’deki siyasal dalgalanma, sosyal bölünmeler buraya da yansıyor. Bu endişeler bazı fırsatları yaratmaya da kapı aramalı. Hep birlikte “Bu dayanışmayı daha nasıl güçlendirebiliriz” konusuna kafa yormalıyız. Örneğin özellikle gençlere yatırım yapmayı tartışabiliriz. Neden Alevi bir gencimiz google’ın başına gelmesin? Eğer biz planlı bir biçimde gençlerimize yatırım yapar desteklersek, amacımıza ulaşabiliriz. Onlar da global dünyada bize koruma dalgası yaratacaktır. Özellikle diasporaların bulundukları ülkelerdeki politikaları etkilemeleri çok önemlidir. Bu bağlamda Sekretarya’nın oluşturulması da çok önemlidir.

ZEYNEP ALTIOK (CHP MİLLETVEKİLİ): Ne yazık ki Türkiye’de bir şiddet rejimi ile karşı karşıyayız. AKP iktidarı 13 yıl önce değil Maraş, Çorum’da ektikleri tohumları biçiyor. Aradan geçen zamanda hesaplaşma yapılmadı. Kindar ve Dirdar nesil istiyoruz diyenler bizim yaşadıklarımızı unutturmak istiyorlar. Bizleri tek tipleştirerek sultanlık kurmak istiyorlar. Önemli olan soru, bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi nasıl aşabilir, farklılaştırabiliriz? Bunun için daha fazla birlikte olabilmeliyiz. 7 Haziran’da çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Korku salarak kazanılan 2 Kasım bir başarı değildir. İyi değiliz. İyi olmamız için de bir neden yok ama ben umutsuz değilim. Umutsuz devrim olmaz. Buradaki başarılar, Türkiye’ye de yansıyacaktır. 

MÜSLİM DOĞAN (HDP MİLLETVEKİLİ): Bütün sol yeni devlet anlayışına hazırlıksız yakalandı. Alevilerin Cumhuriyet fikriyatına desteğimizi biliyorsunuz. 1924’de yağmurdan kaçarken doluya yakalanıldı. Köy Kanunu ile Alevi köylerine cami yapılmaya başlandı. Bu yasa değiştirilemedi. Şeyh-ül İslam’ın yerine kurulan Diyanet İşleri asimilasyonu amaçladı. 800’den fazla Alevilik dergahına el konuldu. Önümüze konulan bu proje Alevi ve Kürtleri yok saydı. Bu ülkedeki laiklik hiç bir zaman Türkiye’de olmadı. Alevilerin de örgütlü olduğu söylenemez. Bu kötü süreci aşabilmek için halkların ve inançların biraraya geldiği demokratik bir ulusu inşa etmek zorundayız. Türkiye’de militarizm tehlikesi de var... 

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (HDP MİLLETVEKİLİ): AKP’nin haksız hukuksuz uygulamaları hep bize dokunuyor. Peki ne yapacağız? Asırlardır ne yaptık? Bugün farklı ne yapıyoruz? Sürekli aynı şeyleri yapınca aynı sonuçlara ulaşıyoruz. Şimdiye kadar globalleşen dünyada dışarıdan demokratik bir baskı oluşturamamışız. Bugün bunu yapıyoruz. Üniversitede dayak yemek, parlamentoda azınlık olmanın dışında da başka bir şey yapmalıyız. Hayatın hiç bir alanı boş bırakılmamalı. Hayatın her alanında örgütlenilmeli ama yetmez... HDP ve CHP ayrı ayrı güçlü olabilmeli. Yüzyıllık mücadele tarihinde son seçimler yalnızca küçük bir süreç. Örgütlenerek farklı şeyler yapabilirsek ileride sonuç alabiliriz.

TURAN ESER (GAZETECİ YAZAR EĞİTMEN): İslami referanslarla sünni bir rejimin inşa edildiği Türkiye’de demokrasiden bahsetmemiz mümkün değil. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlarla 76 milyon yönetiliyor. Türkiye’de Kürt Türk Alevi Sünni farkı gözetilmeksizin insanlığa karşı savaş açılmış durumda. IŞİD’i yaratanlar mağduru olduklarını söylüyorlar. Sakın inanmayın. Alevilerin yerleşim birimlerine cihadisler yerleştiriliyor. Yarın Alevilere saldırılacağını işaretlenen kapılardan biliyoruz. Türkiye’de Alevi hareketinin eşit haklar verecek takadı yok çünkü, yaşam hakkını korumaya çalışıyor. Aleviler burada siyaset kazanılarak, Türkiye’deki mezhepçi siyasete atacağı tokat daha etkili olacaktır.