“Türkiye Yüzyılı İçin, Doğru Zaman, Doğru Adam” sloganı ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gülümseyen portresinin yer aldığı “Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız İçin VAATLERİMİZ” broşürü, internet, sosyal medya ve farklı platformlarda paylaşıldı.

İŞTE AK PARTİ’NİN YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN SEÇİM VAATLERİ:

1.       Gezici konsolosluk hizmeti sayısını artıracağIz.

2.       Aile ataşeliklerimizin sayısını arttıracadIz.

3.       İhtivaca göre dış temsilciliklerimizin sayısınI artıracağız.

4.       Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

5.       Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkıve'de tanınmasınI sağlayacağız.

6.       Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, izmir olmak üzere farklı illerimizdeveni TOKİ projeleri başlatacağız.

7.       Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurtdışında en az 185 gün kalma şartını 30g ü n e düşürecediz.

8.       Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız için 120 günden 180 güne çıkartacağız.

9.       Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatil dönemlerinde ülkemize THY'le gelip dönebilmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.

10.     Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilini güçlendirecediz.

11.     Konsolosluk hizmetlerinin sayısınI, hızınI ve kalitesini arttırıp diğer devlet kurumlarımızla entegrasyonunu güçlendirecediz.

12.     E-tebligat uygulamasını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaygınlaştıracadız.

13.     Konsolosluk işlemleri için ınternet ortamı üzerinden on başvuru imkâni getireceğiz.

İYİ Parti'de üst düzey bir istifa daha İYİ Parti'de üst düzey bir istifa daha

14.     Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkını desteleyecek hem Türkiye'de hem bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için gerekli yasal ve diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz.

15.     Okul öncesi ana dil vetkinliäi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çift dilli anaokulu çalışmalarını desteklemeye devam edecediz.

16.     İslam düşmanlığı, ayrımalık ve hak ihlallerinin takibini genişleterek sürdürecediz.

17.     Yurt dışında Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basını desteklemeye devam edecediz.

18.     Yurt dışında üniversite eğitimi alan gençlerimizin teknoloji, diplomasi, hukuk, iletişim gibi alanlarda ülkemizde staj yapmalarını kolaylaştıracağız.

19.     Yurt dışında yaşayan 10.000 gencimizi her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz.

20.     Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ait konu ve taleplerin TBMM'de daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelikçalışma ve düzenlemeler yapacağız.

21.     Yurt dışındaki vatandaşlarımızayönelik faalıvetleri bulunan kamu kurumları için bir koordinasyon kurulu oluşturulacağIz.

22.     2010 yılındakurduğumuzYurtdist Türklerve Akraba Topluluklar Başkanlığr'nin yurt dışında da teşkilatlanmasını ve yurt dışında YTB müşavirliklerininaçilmasini sağlayacağız.

23.     Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunan kamu kurumlarında yurt dışında d o g ü p büyüyen gençlerimizin istihdam oranını daha da artıracağız.

24.     Türkiye'den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine önelik düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

25.     Yurt dışında vasavan vatandaşlarımızın katılımıyla iki vilda bir Yurt DIşı Türkler Buluşması programları düzenleyeceğiz.

26.     Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığ bunvesinde üniversitelerimizi de içine alacak şekilde ortak bir program hayata geçireceğiz.

27.     Yurt Dış Türkler Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, TIKA ve diğer kurum ve kuruluşların mevcut kapasitelerini arttırarak küresel diplomasi adımızın daha da genişlemesi için çalışacadız.

28.     Dışişleri Bakanlığımızın diplomatik ağını daha da genişletecek ve küresel sıralamadaki konumumuzu sağlamlaştıracadız. Türk diplomasisini Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bir üst ligetastyacağız.

29.     Dışişleri Bakanlığımızın insan kaynağını genişleterek daha etkin hale getireceğiz. Yenilikçi girişimlerimizle, diplomasimizi çağın gereklerine uygun hale getirecek ve geleceğin diplomasisine hazırlayacağız. Bu bağlamda, dünyanın önde gelen düşünce platformları arasında ver alan Antalya Diplomasi Forumu'n u n görünürlü§unu ve uluslararası etki alanını daha da artıracağız.

30.     Enerii alanında milli üretim ve tedarik noktasındaki k a y a k çeşitliäini arttıraca¢iz. Eneri güvenliği ve pazarında rekabetçi bir ticaret merkezi tesis etmek için enerji diplomasisini dış politikadaki bütüncül stratejimizin parçası olarak daha etkin bir şekilde kullanacağız.

31.     Türkiye'nin ulaştırma jeopolitiğinde bir merkez haline gelmesini sağlamak için ulaştırma alanındaki yatırımlarImıza devam edecediz. Ulaştırma diplomasisini dış politika mimarımızın temel kaidelerinden biri haline getirecediz.

32.     Farklı ülkelerden diplomatların, güvenlik bürokrasisinin ve ticaret/ekonomi uzmanlarının eğitim görecekleri BM Üniversitesi'nin bir kampüsünün Türkiye'de kurulmasına öncülük edeceğiz.

33.     Dijital Diplomasi girişimimizle çağı yakalayacak, konsolosluk hizmetlerinden k a m ü diplomasisine ve dış politika analizine kadar her alanda veni teknolojilerden daha fazla istifade edeceğiz.

34.     Hariciye Teşkilatımızın kuruluşunun 500. yılını kutladığımız bir dönemde Dışişleri Bakanlığımızın himayesinde, nüvesini Diplomasi Akademisi'nin oluşturacadı ve uluslararası düzeyde editim ve akademik derece verecek "Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitesi"ni kuracağIz.

YAPARSA AK PARTİ YAPAR!