Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
Yazarın Makaleleri
Yeni Türkiye’nin Dış Politika Dinamizmi
Siyasi liderlik, bugünü olduğu kadar geleceği de doğru ve isabetli okumayı, çıkması muhtemel krizleri önceden görmeyi, bunların çözümü için öneri ve teklifler sunmayı gerektirir. Türk dış politikası uzun yıllar gündem yaratma yerine,...
Üniversitelerden Demokratikleşme ve Kalite Bekleniyor
Türkiye'de son on yılda seksenin üzerinde yeni üniversite açıldı. Bu sayı Cumhuriyetin kuruluşundan iki binli yıllara kadar açılan tüm üniversite sayısından daha fazla. Yeni Türkiye'nin inşa edildiği bu dönemde tıpkı ekonomi,...
Türkiye, Avrupa Türklerine sahip çıkıyor
Türkiye'den Avrupa'ya işgücü göçünün 50'inci yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler söz konusu göçlerin siyasi ve toplumsal sonuçlarını gündeme taşıdı. Diğer yandan dört milyonu aşan Türkiye kökenli nüfusun Avrupa'nın...
Fransa, yitirdiği zemini kazanmaya çalışıyor
Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulu, 1879 Fransız Devrim'inin ruhunu sızlatan bir karar aldı. 2001, 2006 ve 2010 yılında da gündeme 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olmadığını ifade etmeyi yasaklayan tasarı meclis üyelerinin sadece 40'nın...
Devlet, Laiklik ve Dindarlık
Türkiye'de din-devlet ve din-toplum ilişkileri tartışmaları ideolojik refleskler ve köklü önyargılardan dolayı sağduyulu bir yaklaşımla yapılamıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dindar gençlik yetiştirmeyle ilgili açıklaması...
Türkiye’nin Yeni Ortadoğu Vizyonu Nedir?
Ortadoğu'daki köklü siyasal ve toplumsal değişimleri merakla izliyoruz. Ortadoğu tarihinin yeniden inşa edildiği ve yeniden yazılacağı bir dönemden geçiyoruz. Fransa, İngiltere ve İtalya gibi sömürge ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan...
Avrupa Birliği’nin geleceği tehlikede mi?
Küresel ekonomik krizin başladığı 2008 yılından bu yana bütün ülkeler diken üzerinde duruyor. Kimi ülkeler bu krizi nispeten küçük yaralar ile atlatırken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir kısmında olduğu gibi kimi ülkeler sarsıcı...
Ortadoğu’ya İçeriden Bakış: Dini Liderler ve Kanaat Önderlerinin Bölge Vizyonu
İstanbul son yıllarda çok sayıda önemli toplantıya ev sahipliği yapıyor. Bunda Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, siyasi istikrarı, izlediği aktif dış politika gibi nedenlerin etkili olduğu ve söz konusu etkenlerin İstanbul'u bir çekim...
Türk Dış Politikası Tercihleri ve Ortadoğu’da Yeni Vizyon Arayışı
Türk dış politikasına ilişkin eleştiri ve tartışmalar, bölgesel ve küresel değişkenler yeterince dikkate alınmadan, iç politikanın günübirlik polemiklerinin malzemesi olarak sürdürülüyor. Dış politika tartışmalarında hakim dil, Türkiye'nin...
Türk-Rus İlişkilerinde Yeni Perde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti, Soğuk Savaş dönemi dış politika parametreleri ve ana bakış açılarının köklü bir değişime uğradığını bir kez daha teyit etti. İki kutuplu Soğuk Savaş yıllarında dış...
Üniversiteler ve Demokrasi Kültürü
Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans, Warwick Üniversitesi'nde doktora yaptım, aynı üniversitede iki yıl çalıştım ama bir kez bile olsun bu üniversite kampuslerinde şiddet olaylarına rastlamadım. İngiliz üniversite kültürü ve...
Suriye, Türk-ABD ilişkileri ve İsrail
Suriye krizin çözümlenememesinin başlıca nedenlerinden biri bu çatışmanın aslında bölgede etkinlik rekabeti sürdüren devletler arasında bir arka plan / vesayet savaşına dönüşmesidir. Yani Suriye'de iç içe girmiş çatışmalar ve...
Suriye hakkında zor sorular
Suriye'ye müdahale gündemde. Hoş zaten bazı ülkeler krizin başından beri müdahil durumdalar. Zaten biraz da bu yüzden içinden çıkılmaz bir hal aldı. Şimdi bazı sorular üzerinden ilerleyelim Suriye'ye ABD'nin müdahale etmesi...
Mısır, Suriye, Bölgesel Düzen ve Türk Dış Politikası
Mısır'da, 1952 Devrimi diye de bilinen Hür Subayların darbesi ile Kral devrildi ve 1953 yılında Cumhuriyete ilan edildi. Bu aynı zamanda yönetimin askerlere geçişianlamına geliyordu. 25 Ocak 2011devrimine kadar yani tam 62 yıl ülkeyi asker...
İran Nükleer Anlaşması Yeni Bir Dönemin Başlangıcı mı?
BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa (P5) ve Almanya'nın (+1) İran ile yürüttüğü müzakereler tarafların anlaşma şartlarını kabul etmesi ile sonuçlandı.Siyasi çevreler ve uzmanların tarihi olarak niteledikleri...
Yakındoğu Coğrafyası, Arap Baharı ve Mısır
Bu yazı Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmalar Derneği'nden Deniz Akçın tarafından yazarımızla yapılan röportajın dökümüdür. Statükonun ve statükoculuğun hâkim olduğu Arap toplumlarında, Arap Baharı sürecinin adeta domino...
Yumuşak Güç Unsurları ve Türkiye Algısı
Türkiye'nin yumuşak gücü ve bölge ülkelerine etkisi son yıllarda yükselmekteyken farklı anketler ve araştırmalar 2013'te bir kırılma yaşandığını gösteriyor. Bunun sebepleri üzerinde düşünmek ve mevcut yumuşak güç kaynaklarını...
İslamofobi, Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Üzerine Soru ve Cevaplar
Soru: Geçtiğimiz yıl düzenlenen, Avrupa'da Göç, İslam ve Çokkültürlülük konulu sempozyumda, T.C. Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül, ‘‘Irkçılık, farklı kültürler ve hayat biçimlerine dönük hoşgörüsüzlük, ne yazık ki Batı...
Çocuğa yönelik şiddetin toplumsal boyutu
Toplumsal yapının köklü dönüşümler geçirdiği bir zaman dilimindeyiz. Toplumsal yapıdaki değişimleri aileler yeterince doğru okuyamıyor. Geleneksel olarak toplumdaki çocukları, yaşlıları ve zayıflarıkoruma duygu ve davranışı kentleşme...
Kutuplaşma ve ayrışmanın kökenleri
Kutsal kitaplar, peygamberler takipçilerini, ulus devlet yönetimler ise vatandaşlarını birlik ve beraberliğe çağırır ama yine de insanların tefrikaya ve fitneye düştüğü görülür. Ortak değer, beğeni, çıkar ve beklentiler gibi nedenler...
Sorularla Ortadoğu ve Türkiye
*Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle Türkiye'de son süreçte yaşanan olaylar arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Ortadoğu olarak tanımlanan bölge tarihsel ve coğrafi olarak Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir bölgedir....
“Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” Fransa’yı bir arada tutabilir mi?
-Paris- Şiddet ve terör Avrupa sınırlarını aşıp Paris'in merkezine ulaşınca dünyanın dikkati tekrar terör ve şiddet olaylarına yoğunlaştı. 7 Ocak'tan bu yana Batı başkentlerinin önemli gündem maddelerinden biri oldu terörle...
Üniversitelerimiz ne topluma ne siyasete yol gösterebiliyor
İngiltere'deki üniversitelerde çok sayıda araştırma merkezi var. Bunlar toplumsal sorunları araştırır, çözüm önerileri sunar, topluma ve siyasete yol gösterir. Bütçeleri geniştir ve tabeladan ibaret değildir. Türkiye'de ise çoğu...
Siyasetin mutfağından aktif siyasete geçişin riskleri
Kitaplarla dolu odanızı, insana dinamizm veren, gençlik aşılayan öğrencilerinizi ve akademisyenliğin göreceli konforunu bir kenara koyup siyasete atılma kararı almak hiç kolay değil. Hele de profesör olduysanız, Türkiye'de akademyanın...

banner521

banner559

banner646