Noel’den bîhaber Noel budalalarımız

Bugün Noel Yortusu’nun ilk günü. Bu Yortu 24/25 Aralık gecesi başlar ve ertesi gün (bugün) devâm eder. Hıristiyan Âlemi’nin en önemli üç yortusundan, yâni Paskalya, Noel ve Pentakosta’dan, ikinci sırada olandır. En önemlisi Paskalyadır.

Noel Hazret-i Îsâ’nın doğum gecesi olarak îtibâr olunan târihdir. Gerçek bir târih değildir, zîrâ Hazret-i Îsâ’nın gerçekden yaşayıp yaşamadığı, yâhut Hazret-i Îsâ’nın aslında, Romalılara karşı bağımsızlık mücâdelesi veren 13 kişilik (Hazret-i Îsâ ve oniki Havârî!) bir grubu sembolize ederek tek kişiye mi indirgendiği tartışmalıdır. Zâten Hazret-i Îsâ’yı inkâr eden ve benim gibi bir “kâfir”in aslâ cür’et edemeyeceği kadar sert şekilde ti’ye alanlar da vardır. İlk anda aklıma gelenler; Prusya Kıralı Büyük Frederik (Friedrich der Gro?e), J. W. von Goethe ve Napoléon Bonaparte. 24/25 Aralık târihinin, eski Roma “Güneş Kültü” (Sol invictus) ile irtibatlı olarak o güne alındığını ileri sürenler de vardır. 21 Aralık “gün dönümü” olduğu için bu irtibat kurulmuşdur ama yanlış hesablanmışdır. Zâten Noel Yortusu ancak 336 Yılı’ndan bu yana kutlanır.

Bu konuda “Ahd-i Cedîd” de bir tutamak olamaz. Zîrâ “Markos’a göre” İncil, Hazret-i Îsâ’nın îtibârî ölümünden (Mîlâdî 30 Senesi) 70 yıl; “Matta’ya göre” İncil 90 yıl; “Luka’ya göre” olanı yine 90 yıl ve “Yuhanna’ya göre” İncil ise 110 yıl sonra kaleme alınmışdır.

24/25 Aralık Katolik ve Protestanlar tarafından Noel olarak kutlanır ama Ortodoksların Noeli 13 gün sonradır. Bunun sebebi, “Jülien Takvim” ve “Gregoryen Takvim” arasındaki farkdır. Önceleri Iulius Caesar (Jül Sezar, Asterix’in en kıl olduğu Romalı, M.Ö. 100 - M.Ö. 44) tarafından düzenletilen ve eski Mısırlılardan alınma takvim kullanılıyordu. Onun için buna “Jülien Takvim” denir. 1582 Yılı’nda Papa XIII. Gregorius tarafından düzenletilen ve daha doğru olan takvim tedrîcen bunun yerini almaya başladı ve “Gregoryen Takvim” diye anılmaya başladı. Jülien Takvim’in Gregoryen Takvim’den 11 dakıyka 14 sâniye fazlası vardır.

Bu yeni ve daha doğru takvim kabûl edilince, ki bizim de bugün kullandığımız takvimdir, Noel tabii iki takvim arasında farklı günlere rastlamaya başladı. Ortodokslar eski takvimde ısrâr edince ikilik doğdu. Meselâ bizdeki kendini solcu sanan bâzı hıyarların Ekim ayında zannetdikleri Komünist “Ekim Devrimi” aslında Kasıma denk gelir.

Son bir römark:

Noel’le ilgili gelenekler zamân içinde teker teker ortaya çıkmışdır. Meselâ “Noel Ağacı” 16. Yy.’da “Noel Baba” ise 20.Yy. başlarında!

Ama bu bir yana, bizim Tanzîmat süprüntüsü bir alay boş kavanozun bu iki Noel âdetini Yılbaşı’na âid sanması kültürel sefâletimizi BİR KERE DAHA bir şamar gibi suratlarımıza çarpdığı için ibret vericidir.

Böylece “çağdaş” olduklarına inanan bu ahmaklar Batılılar nezdinde “bisiklete binen maymun sendromu” husûle getirmekden bile âcizler, çünki “bisiklet” sandıkları şey aslında fayton!

İşin acıklı yanı bunlar İslâmiyet’e dâir hiç birşey bilmemelerini de mârifetmiş gibi îlân etmekden utanmazlar. Yeryüzünde cehâletiyle övünen tek canlı türü bunlardır!

Yazdıkça sinirleniyorum!

Neyse, doğru târih olmasa bile Hazret-i Îsâ’nın Doğum Günü kutlu olsun!

Hıristiyanlık o kadar mühim bir hâdisedir ki eğer olmasaydı dahî îcâdı gerekirdi!

YORUM EKLE
banner647

banner521

banner559

banner646