Tasarruf sahibi ne yapacağını bilemez oldu

Ekonominin kaptanı Sayın Babacan, tasarrufları artırmak için yeni tedbirler alınacağını söylüyor.
-  Bireysel emeklilik sistemine yeni teşvikler getirilecekmiş
-  Yastık altındaki altınlar ve ziynet eşyalarının bankalara yönlendirilmesi için yeni tedbirler alınacakmış.
Dikkati çeken şu: Sayın Babacan,
 (1) Bankaların mevduat hesaplarının daha cazip hale getirilmesine yol açacak  tasarruf mevduatı faiz oranlarından ve de tasarruf mevduatı faizinden alınan stopaj vergisinden, (2) Tasarrufların sermaye piyasasına yönlendirilmesinden pek söz etmiyor. (Sermaye piyasası sadece İMKB’den ibaret değil. Kullanılmayan çok sayıda yatırım aracı var.)
Sayın Babacan’ın tasarruf konusunu gündeme getirmesi önemlidir.
-  Gelir dağılımındaki çarpıklık ve de ekonomik kriz nedeniyle çok kişi tasarruf imkanını kaybetti.
Bırakınız tasarrufu, kredi ile günü geçiriyor. Ama ülkede azımsanamıyacak sayıda insan da azımsanamıyacak ölçüde tasarruf gücüne sahip.

Mevduatın getirisi yok
-  Tasarruf gücüne sahip olanlar genelde birikimlerini bankalarda mevduat hesaplarında değerlendirirlerdi. Mevduat faizlerinin netinin enflasyonu karşılayamayacak hale gelmesi karşısında tasarruf sahipleri TL mevduat hesabı dışındaki alanlarda birikimlerini değerlendirme arayışına girdi.
-  Eskiden beri ilk akla gelen alternatif altın yatırımıdır. Bankaların altın hesabı açmaları ile altın hesaplarına ilgi arttı. Döviz satın alarak bankalardaki döviz hesabında muhafaza etmek bir başka yatırım alanı oldu. Çok kişi de tasarruflarını gayrimenkulde değerlendirmeye başladı.
-  Gelişmiş ekonomilerde  tasarrufların büyük kısmı emeklilik fonlarında ve bu fonlarlar büyük ölçüde beslenen sermaye piyasalarında değerlendirilir. Bizde de bireysel emeklilik sistemi kısa sürede beklenenin üzerinde gelişme gösterdi.

Fonlar kazandırmıyor
Sayın Babacan’ın tasarrufları cazip hale getirme arayışında üzerinde durduğu 2 yatırım alanında sorunlar var:
-  Bireysel emeklilik sisteminin cazibesini koruyabilmesi için, bu sisteme yöneltilecek tasarrufların “reel” (net) getiri sağlaması, bu getirinin de cazip olması gerekir. Eğer bireysel emeklilik fonları böyle bir getiri sağlayamıyor ise, sistem işlemez. Son yıllarda reel faizler geriledi, İMKB kazandırmıyor. Bu nedenle bireysel emeklilik fonlarının gelişme potansiyeli azaldı.
-  Bankalarda altın hesabı büyüyor ama bankalarda biriken altın yastık altından çıkan altın değil, altın tasarrufu yapanların talebine bağlı olarak ithal edilen (yurt dışından dolar ile satın alınan) altın.
Anlaşıldığı kadarı ile Sayın Babacan işte bu çarpık gelişmeye çözüm getirecek tedbirler arayışında.

Milliyet
YORUM EKLE
banner647

banner521

banner559

banner646