banner579
Etyen MAHÇUPYAN
Etyen MAHÇUPYAN
Yazarın Makaleleri
Haklı olmak yetmiyor
Daha ziyade üniversite kökenli yorumcuların Kürt meselesine ilişkin olarak yazıp çizdiklerinde yararlanılacak birçok nokta oluyor. Ama sanki bu yazılanlar meseleye tam da dokunmadan geçip gidiyorlar. Son derece doğru şeyler okuyoruz ama bunlar...
'Boş sözün' bittiği yer
Eğer Erdoğan'ın muhafazakâr kesimlerin 'tarihsel açlığını' dindirme işlevi gören Kuzey Afrika gezisinin pırıltılarına kapılmazsanız, geçen haftanın en 'siyasi' olayı muhakkak ki MİT mensuplarıyla bazı PKK liderlerinin...
Kim demokrat, kim steril?
Türkiye'deki zihniyet dönüşümünün tezahürlerinden biri, laik kesim içinde kendisine 'demokrat' diyenlerin çıkması ve demokratlığın herhangi bir modern ideolojiden bağımsız olarak algılanmaya başlanması oldu. Böylece demokratlık...
AKP, Cumhuriyet'i devralıyor
Türkiye'de dindar kesimlerin Cumhuriyet rejiminin bizatihi kendisi ile ilgili sorunu olmadı. Rejimle dindarlar arasındaki gerilim, Cumhuriyet'i kendi tekeli altına alan kadronun dışlayıcı yönetimiyle ve tepeden inme yüzeysel modernleşme...
Türkiye kendini aldatıyor
Fransa'daki malum yasayla ilgili söylenebilecekler hangi zihniyete sahip olduğunuzla doğrudan bağlantılı. Hukuku merkeze alan modernist bir yaklaşımınız varsa, geçmiş acılara karşı adil ve nötr olmak gerektiğinden hareketle yasayı savunabilirsiniz....
Hrant'ın parazitleri
Hrant'ın öldürülmesi onu kendisi olmaktan çıkararak kullanılabilir bir malzeme haline getirdi. Bu dönüştürme eyleminin ilk adımı, Hrant'ın toplumla kurmuş olduğu duygusal bağı anlamsızlaştıracak ölçüde bir ‘ laik solcu'...
Karanlığın sorgulanması ve sol
Türkiye'de sol siyasetin entelektüel ağırlığı her zaman muhafazakâr kesimin dipten giden etkisinin üzerini örttü. Bu basit bir yanılsama değildi... Genelde 'solcular' daha müreffeh ailelerden geldiler, kentlerde yetiştiler ve...
Kuşatma ve darbe
MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın eski Müsteşar ve çalışma arkadaşları ile birlikte sorgulanmak üzere savcılıkça çağrılmaları, son dönemde yargı dünyasında yaratılmış olan gri alanın 'başkalarınca' nasıl kullanılabileceğini...
Dersim ve 1915
Vesayet sisteminin bitirilmesi AKP açısından hayati bir konu. Çünkü Uludere katliamının gösterdiği üzere, vesayetin tam anlamıyla bitmemesi halinde herhangi bir demokratik hükümetin tam anlamıyla iktidar olması da mümkün değil. Öte yandan...
Cemaat'in sorumluluğu
Bu yazıyı perşembe günü, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın açıklamasından önce yazmıştım. Değiştirmeden yayımlamakta yarar görüyorum... Son günlerin en popüler konularından biri muhakkak ki 'cemaat' meselesi... İddia...
Hizmet ve siyaset
Gülen cemaatinin siyasi bir aktöre dönüştüğü önermesi etrafında yürütülen spekülasyon ve iddialara nihayet geçen hafta Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan uzunca bir yanıt geldi. Açıklamada kullanılan kavramla 'Hizmet' "ilhamını...
AKP'ye kategorik reddiye
Kürt meselesinde açıklanan stratejinin yeni olmadığı, ama aslında hiçbir stratejinin 'yeni' olarak adlandırılmayı hak etmediği, ihtiyaç duyulan yeniliğin iki tarafın birlikte üreteceği bir durumla ilintili olduğunu kavramak birçoklarına...
Sanatçılar demokrat mı?
Şehir Tiyatroları'na repertuar seçimi ve genel sanat yönetimi açısından yeni bir idari düzenlemenin getirilmesi, tiyatro sanatçılarının direnişi ile karşılaştı. Önerilen değişiklik hangi oyunların sahneleneceğine ilişkin kararların...
Sosyalizmin ardından
Kürt meselesi, şiddet ve siyasi aktörün sorumluluğu bağlamındaki tartışmalar, kendiliğinden 'sol içi' bir karşılaşmaya dönüştü. Sol kesimin bazı aydınları, kendilerini sosyalizmin neresinde konumlandırdıklarına ilişkin olarak...
Sol ve şiddet
Solun şiddetle ilişkisi son günlerin popüler konularından biri. 1980 sonrasında solun şiddet kullanımıyla bir nebze hesaplaştığı ve bugün artık şiddeti savunan bir sol örgütlenmenin olmadığı düşünülürse, tartışmanın yeniden bu...
Sol ve kimlik
Mağduriyetin sol açısından neredeyse kurucu bir kimlik unsuru olmasının nedeni, mağduriyetin bir 'ilişki' olması ve asimetrik güç dengesini kanıtlamasıdır. Böylece solun niçin otoriter zihniyete ve çatışmacı bir siyasete kaydığını...
Sol ve toplum
Klasik sol literatürde toplum önemli bir yer tutar. Sınıfların üzerinde yoğunlaşılması, toplumun hangi kesiminin ilerici olduğunu göstererek siyasetin çizgisini belirlemesi açısından önemlidir. Ama sol bir analiz toplumun diğer sınıflarını...
Sol ve ideoloji
Şükrü Hanioğlu'nun, Sabah gazetesindeki 13 Mayıs tarihli yazısında ele aldığı 'tarihçi' bakış, Türkiye'deki modern ve sol anlayışın 'evrensel' ideolojik köklerini anlamamız açısından epeyce elverişli gözüküyor....
Sol ve siyaset
İki yıl önceki dar kapsamlı anayasa referandumunda, ancak ideolojik bir bağlam üzerinden anlayabileceğimiz bir tutum ortaya çıkmıştı. 'Yetmez ama evet' diye sloganlaşan bu tutumun takipçileri yapılacak değişimi yeterli bulmadıklarını,...
AKP'nin yeni cumhuriyeti
Oy verdiğiniz bir partiden hiçbir beklentinizin olmaması, buna karşılık oy vermediğiniz bir partiden ülkenizi istikrara ve demokrasiye kavuşturmasını beklemeniz epeyce garip bir durum olurdu. Ama son seçimlerde Türkiye'deki laik kesim bu...
Liberal misyonerler ve zavallılık üzerine
Modern zamanların en etkili ideolojisi muhakkak ki liberalizmdir. Pazar ekonomisinin kriterlerini, eşit oy hakkına ve seçim mekanizmasına dayanan demokrasi deneyimini düşündüğünüzde, benimsemiş olduğumuz birçok ilke ve standardı liberalizme...
Demokratik temsilden İslamcılığa
Her Müslüman'ın kendince ve bir miktar İslamcı olması, o Müslüman'ın kamusal alanı düzenleme gücü olan bir konuma oturmasıyla birlikte farklı bir mecraya kayar. Acaba Müslüman kişi kamusal alanı hangi kurallar ve ilkeler çerçevesinde...
Dani Rodrik’e kim komplo kurdu?
2002 yılının Kasım ayının başında yapılan seçimlerde AKP iktidar olduğunda, askerde de yeni bir canlanma yaşanmıştı. Seçimlerden henüz üç hafta sonra o zamanki 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan emri altındaki birliklere gönderdiği yazıda...
İstanbul’u kim alacak?
Bu sefer farklı bir yerel seçim yaşayacağız. Gezi sonrasında büyük çapta boşa çıkan hayallerin yerini şimdi Sarıgül'ün muhtemel seçim galibiyeti dolduruyor ve sol/liberal aydınların bayraktarlık yapıp yapmama kararı vermek durumunda...

banner521

banner559

banner30

banner565