banner715
Yagmur ATSIZ
Yagmur ATSIZ
Yazarın Makaleleri
Türkiye’nin târihî rolü
Diplomasinin asıl amacı devletler arasındaki problemleri müzâkere yoluyla çözümlemekdir. Bunun aksi, yâni problem gidermek yerine problem yaratmak diplomasi kavramıyla pek bağdaşmaz. Böyle bir durumun iki sebebi olabilir: Ya ilgililer bu işi...
Kemâl’in ölümü Kemalizm’in ölümü
Yarın, 10 Kasım, Atatürk'ün 73. Ölüm Yıldönümü. Peki, Kemalizm'in ölüm târihi nedir? Öyle şaşkın şaşkın yüzüme bakmayınız, lütfen! Sizler Kemalizm'i hâlâ ber-hayat mı sanıyorsunuz? Hatâ! Kemalizm sizlere ömür...
Osmanlı kadar tepenize...
Bâzılarımız her konuyu saptırıp her tartışmanın cılkını çıkarmakda elhak pek mâhiriz. Buna hiç yokdan problem yaratma şehvetimiz de eklenince ortaya garâbet-bahş bir yaratık modeli çıkıyor: 'Homo ridiculus”(maskara insan). Halk...
Noel’den bîhaber Noel budalalarımız
Bugün Noel Yortusu'nun ilk günü. Bu Yortu 24/25 Aralık gecesi başlar ve ertesi gün (bugün) devâm eder. Hıristiyan Âlemi'nin en önemli üç yortusundan, yâni Paskalya, Noel ve Pentakosta'dan, ikinci sırada olandır. En önemlisi...
Hangi yılbaşı?
Amma da vukuatlı yıldı, ha! Hem yurd içinde hem yurd dışında hani âdetâ nefes nefese geçen 365 gün... Arab Bahârı, Japonya'daki tsunami ve ardından nükleer santral felâketi, Avrupalı dostlarımızın gırtlaklarına kadar batdığı...
'Sizin Kıbleniz İstanbul!'
Eldeki veriler 2012'nin gerek bölgemiz ve gerekse Türkiye bakımından hareketli ve gerilim dolu olacağı izlenimini uyandırıyor. Bunu 'kriz” kelimesiyle de ifâde etmek mümkin. Öte yandan Çincede 'kriz” kavramı için kullanılan...
Müjde, Türkiye bölünecekmiş!
Dilimiz gitgide bir anlaşma vâsıtası olmakdan çıkarak bir anlaşamama vâsıtası hâline geliyor.”diye hayıflanırdı Peder. Bugün, ölümünden 36 yıl kadar sonra, düşünüyorum da pek haksız değilmiş gibime geliyor. Şu 19 Mayıs konusuna...
Kaatil Uşak mı Bahçıvan mı?
Tamam; generaller, albaylar, keskin nişancılar, keskin istihbâratçılar, ric'at yolu emniyetçileri, boş kovan toplayıcılar, firar arabası sürücüleri, silah ve mühimmat tedârikçileri suçlu! Peki; politikacılar, profesörler, yazarlar,...
Avdetime ve zeytinyağlılara mütedâir
Kimbilir beni ne kadar özlemişsinizdir! Haksız da sayılmazsınız, koca bir hafta bu! Sizin yerinizde olsam ben de beni deliler gibi özler ve tek bir yazımı daha okuyabilmek için geri kalan ömrümün en az beş yılını gözümü kırpmaksızın...
İstemezükçüler ve isterükçüler
Hep çenemi tutayım, her salataya maydanoz olmayayım diyorum ama huy canın altındaymış. Ben öyle dedikçe birileri sanki inadına üzerime üzerime geliyor! Arkadaş başlık atmış: 'İçinde TÜRK kelimesi geçen ilk sözlük...” falan filan......
Bâbıâlî - Bir sakat doğum
Son günlerde Türk Medyası üzerine bir dizi inceleme ve yorum yayınlanıyor. Çok da iyi oluyor. Fakat bu ilgi biraz tek taraflı gibi. Çünki incelenen hususlar, görebildiğim kadarıyla, tamâmen Türk Medyası'na karşı işlenen haksızlıklardan...
Mühim mesele
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Bizler de basın câmiâsı olarak ilâmâşallah dünyâya nizâmat vermekde pek mâhirizdir ama kendi pespâyeliklerimize ve seviyesizliklerimize dönüp bakmak zahmetine hiç katlanmayız. En sık tekrarladığımız...
Atlara ve vicdânen sakatlara dâir
Hamas Lideri Hâlid Meşal son İstanbul ziyâret sırası Türkiye olmaksızın Sûriye meselesinin doğru dürüst çözümlenemeyeceğini, kim bilir kaçıncı kere tekrarlamış. Haklı, Türkiye Sûriye meselesinin çözümüne önayak olmak zorunda....
Paskalya
Bugün biraz kültürel takılalım, anasını satiyim... 'Kutsal Hafta”dayız, yâni 'Paskalya Haftası”nda! Hıristiyan Âlemi'nin en büyük yortusudur. Yortu (Rumca iorti) bayram demek. Bizde Hıristiyan ve Mûsevî bayramlarına yortu...
Tank kesmez uçak verin!
Başbakan Erdoğan evvelki gün bir müstakbel tank fabrikasının kuruluş töreninde fevkalâde önemli bir cümle telaffuz etdi. Kısacık, ama bence târihî bir cümle: 'Ben tank değil uçak istiyorum!” Bu kısacık cümle beni, onyıllardır...
Ecdâdımızın mezartaşları
Var yoksulu bir milletiz. Tâlihsizliğimiz buradan ileri geliyor. Evinin bodrumunda sandıklar dolusu bir hazîne bulunan, ama bodrum kapısını kilitleyip anahtarı da bahçenin kuyusuna fırlatan bir şaşkın ev sâhibi gibiyiz. Bir iki gündür alfabe...
Şap ve şeker
İfrat ve tefrit arasında kolan vurmak hoşumuza gidiyor. Bir uçdan bir uca savrulup duruyoruz. Kendimiz sözkonusu olunca o iki uçdan biri 'Biz adam olmayız!” sünepeliği diğeri ise 'Bir Türk cihâna bedeldir!” palavrası şeklinde tezâhür...
Mayıs terâneleri
Hayır, 1 Mayıs'ın ne olup ne olmadığı meselesini uzmanlara bırakalım! Belki bu vesîleyle biz de öğrenmiş oluruz. Ben bugün öteden beri dikkatimi çeken bir başka konuya değinmek istiyorum. Bunun güncel sebebi, Danıştay tarafından...
Türkiye, bir yalan imparatorluğu
Allah sevindirmek istediği yoksul kuluna önce eşeğini kaybettirip sonra tekrar buldururmuş. Benimki de biraz o hesab, önce sağlığımı kaybetdim, sonra buldum, sevinçliyim. Daha doğrusu bulur gibi oldum da sevinir gibi yapıyorum ama fazla ayrıntıya...
Dökülelim, saçılalım, ufuklara açılalım!
Hangi Kürdce?” konusunu işlediğim bir önceki yazım beklemediğim bir ilgi gördü. 'Beklemediğim” diyorum, zîrâ ilginin tarzı tuhafıma gitdi. Ben o yazıda Kürdcenin artık 'serbest” bırakılacağı 'müjdesi” üzerine,...
Mâzîsine küskün, târihiyle mahkemelik, benliğiyle kavgalı...
Son zamanlarda dikkatimiz ister istemez Sûriye üzerinde yoğunlaşdı. Bu vesîleyle Sûriye konusunda ne kadar bilgisiz, çünki ilgisiz olduğumuz da ortaya çıkdı. Aynı durumu daha önce Irak dolayısıyla da farketmişdik. Asırlardır aynı devlet...
Atsız’ın ‘Vâsiyetnâme’si
Bir önceki yazımda internete girerek orada 'kendimi”yâni Yağmur Atsız maddesini arayıp hayretlere düşdüğümü belirtmişdim. Neden hayret etdiğimi orada kısaca anlatdım. Fakat ayrıca dikkatimi çeken bir başka husus, Babam Nihâl Atsız'ın...
Komünist ve Tûrancı ben
Atsız'ın arkadaşlarından ve yakınımızda oturan bir Şevki Mutlugil Paşa vardı. Eski bir istihbâratçı ve son olarak MİT'in (o zamanki adıyla Millî Emniyet Teşkîlâtı'nın) son İstanbul bölgesi başkanıydı. Sık sık ziyâretimize...
Büyük Oyun’da küçük hesablar
Bir insanı yâhut kurumu kötülemek, daha önemlisi gülünç duruma düşürmek için kullanılan en hinoğluhince metodlardan biri onu önce balon gibi şişirip, gerçekleşmesi ihtimâli fevkalâde zayıf ve zâten kendisince hedef ittihâz edilmemiş...

banner521

banner559

banner646