banner815

Londra, ‘İkinci Türk Toplumu Sanat Sergisi’ için başvurular başladı

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türklerin sanat eserlerinden oluşan İkinci Türk Toplumu Sanat Sergisi, 27 Ocak –17 Şubat 2020 tarihleri arasında Londra’da düzenleneceği açıklandı.

Londra, ‘İkinci Türk Toplumu Sanat Sergisi’ için başvurular başladı
banner864

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından Birleşik Krallık’ta yaşayan Türklerin sanat eserlerinden oluşan İkinci Türk Toplumu Sanat Sergisi, 27 Ocak –17 Şubat 2020 tarihleri arasında Londra’da düzenleneceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Londra Yunus Emre Enstitüsü’ndenyapılan açıklama şöyle:

“İlk etkinliğiyle büyük ilgi uyandı­ran ve bu yıl da merakle beklenen serginin amacı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk sanatseverlere, amatör ya da profesyonel, eser­lerini sergilemeleri için bir fırsat tanımak ve onların buluşmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca bu sergi ile sanatseverler arasındaki ilişki­nin güçlendirilmesi ve tecrübe pay­laşımının artırılması da hedeflen­mektedir.

Sanatçılar sergiye en fazla üç eserle başvuru yapıp katılabile­ceklerdir. Katılım için son başvuru tarihi 20 Aralık 2019 olup eserle­rin başvuru formlarıyla beraber Londra Yunus Emre Enstitüsü’ne postalanması ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. Seçilen eserler 10 Ocak 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Başvurular, Türkiye’nin Londra Başkon­solosu Çınar Ergin, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve Britanya’da yerleşik sanatçılardan oluşan Se­çici Kurul tarafından değerlendi­rilecek ve kabul edilenler belirti­len tarihlerde Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde sergilenecektir.

Başvuru ve daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0207 387 3036

E-mail: londra@yee.org.tr

Adres: 10 Maple Street, London, W1T 5HA

Websitesi: yeelondon.org.uk

Katılım Şartnamesi:

Özellikler:

 1. Yarışma Birleşik Krallık’ta ya­şayan tüm Türk toplumuna açıktır.
 2. Katılımcılar yarışmaya gün­cel ve geleneksel sanat alanlarında daha önce ödül almamış ve sergi­lenmemiş en fazla üç eserle katı­labilirler.
 3. Eserlerin uzun kenarı 200 cm’den büyük olamamalıdır.
 4. Yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılmak mümkündür.
 5. Başvuru yapılması ile baş­vuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendi­leri olduğunu, eserinin özgün ol­duğunu, başvuruya konu eserler üzerinde üçüncü bir kişinin her­hangi bir hakkı bulunmadığını ka­bul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır­lar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir an­laşmazlık ve tereddüt durumunda veya üçüncü bir kişinin eser üze­rinde hak iddiasında bulunması ha­linde T.C. Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü herhangi bir sorumluluk kabul et­memektedir. Tüm sorumluluk baş­vuru sahibine aittir.

Başvuru:

 1. Yarışmaya katılacak eserlerin en geç 20 Aralık 2019 Cuma günüLondra Yunus Emre Enstitüsü, 10 Maple Street, London, W1T 5HA adresine ulaştırılmaları gerekmek­tedir.
 2. Eserlerin nakliyesi ve sigor­talanması yarışmacının kendisine aittir.
 3. Postada kaybolan eserler­den T.C. Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü sorumlu değildir.
 4. Eserler ile birlikte her bir ça­lışma için ayrı bir başvuru formu­nun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formlarını http://yeelon­don.org.uk/ adresinden temin et­mek mümkündür.
 5. Başvuru formları posta ile 10 Maple Street, London, W1T 5HA adresine veya londra@yee.org.tr e-posta adreslerine en geç 20 Ara­lık 2019 Cuma gününe kadar gön­derilmelidir.

Değerlendirme:

 1. Sergide yer alacak eserler jüri değerlendirmesi ile belirlene­cektir. Değerlendirme sonuçları 10 Ocak 2020 tarihine kadar açıklan­mış olacaktır. Sonuçlar e-posta ile bildirilecektir.
 2. Seçici Kurul; T.C. Londra Baş­konsolosu, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü ve Britanya’da yerleşik sanatçılardan oluşacaktır.
 3. Seçilen eserler 27 Ocak – 17 Şu­bat 2020 tarihleri arasında Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde düzen­lenecek olan sergiyle sanatseverle­rin beğenisine sunulacaktır.
 4. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir.
 5. T.C. Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü hem başvuru yapan adayların hem de eserleri sergilenmeye hak kaza­nan kişilerin isimlerini, eser gör­sellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecrala­rında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Eserlerin Teslim Alınması:

 1. Sergiden sonraki 1 ay bo­yunca 20 Şubat – 20 Mart tarihleri arasında eser sahipleri eserlerini teslim almak ile sorumludur. 20 Mart tarihinden sonra sanat eserle­rinin güvenli bir şekilde saklanma­sını garanti edemeyip T.C. Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yu­nus Emre Enstitüsü herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm sorumluluk başvuru sahi­bine aittir.
 2. Teslim alma işlemi imza kar­şılığı Enstitü’den yapılabilir.
 3. Enstitü hiç bir eseri posta veya başka yolla göndermekle yü­kümlü olmayıp eser sahipleri eser­lerini Enstitü’ye gelip elden teslim almalıdır.

Ödüller: Sergi açılış töreninde eserleri sergilenen başarılı aday­lara katılım sertifikası verilecektir.

Önemli Tarihler:

Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2019

Seçilen Eserlerin Açıklanması: 10 Ocak 2020 (En geç)

Sergi süresi: 27 Ocak – 17 Şu­bat 2020

Teslim Alım: 20 Şubat – 20 Mart

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019, 15:18
banner844
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner646

banner814

banner559