banner815

Elif Gülle Gelirli, CHP İngiltere Birliği Başkanlığına Aday

Elif Gülle Gelirli, CHP İngiltere Birliği’nin 15 Nisan’da yapılacak kongresinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Elif Gülle Gelirli, CHP İngiltere Birliği Başkanlığına Aday
banner864

Elif Gülle Gelirli, CHP İngiltere Birliği’nin 15 Nisan’da yapılacak kongresinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Gelirli, bugün Londra’nın Wood Green bölgesindeki Capital Restaurant’ta çalışma arkadaşları ile birlikte düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında adaylığını ve manifestosunu medya mensuplarıyla paylaştı.

Türkiye’yi 2019 yılında ciddi tehlikelerinbeklediğini ileri süren Gelirli, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının CHP çatısı altında birlik olması gerektiğini söyledi.

İşte Elif Gülle Gelirli’nin manifestosu ve seçim kampanyası vaadleri:

KONGRE MANİFESTOSU

Yıllardır iktidarda bulunan AKP zihniyettinin  ülkemizi getirdiği şartları ve 2019 da yapılacak olan kritik başkanlık seçimini düşünecek olursak, biz yurt dışında yaşayan T.C.  vatandaşlarının, ülkemizin aydınlık geleceğine katkı için CHP çatısı altında “birlik” olmaktan başka bir seçeneğinin olmadığı inancındayız.

Ülkemizi 2019 yılında çok ciddi tehlikeler beklemektedir; ülkemizde rejim değişmekte ve bu değişimin gerici ve otoriter bir değişim olduğu da gün gibi ortadadır. Ülkemizin geleceği, bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğidir. Hal böyle iken  hiç kimse bizden ne ülkemizin içinde bulunduğu durumu ne de CHP İngiltere Birliği'nin içinde bulunduğu dağınıklığı ve ayrışmışlığı  görmezden gelmemizi beklememelidir. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi olanların en önemli görevi, böyle kritik günlerde tek yürek olup yılmadan çalışmak ve ülkemize gereken katkıyı sunmaktır.

Yaklaşan CHP İngiltere Birliği Genel Kurulu'nda seçilmemiz durumunda tüm vatandaşlarımıza sözümüzdür;

 1.Partimiz İngiltere'deki toplumumuzun sorunlarına içtenlikle eğilecek, imkanları doğrultusunda çözüm üretecek ,yol gösterecek ve gerekirse rehber olacaktır. Bu bağlamda kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız için gerekli projeler geliştirilecetir.

2.Partide tüm ayrıştırmalara , kırgınlıklara, üyelerin uzaklaşmasına neden olan tavırlara son verilecek, herbir üyemiz, gönüllümüz ve vatandaşımız samimiyetle kucaklanacaktır.

3.Parti içi demokrasi kusursuz uygulanacak ve örgütümüz her bir üyemize adil davranacak, eşit mesafede duracak ve bunu sayın genel başkanımızın belirttiği gibi “hak, hukuk ve adalet” anlayışında yapacaktır. Hatalar sonucu birçok üyemizde oluşan güven kaybı giderilecek ve“Güler Yüzlü Bir Örgütlenme” anlayışıyla yeniden “birliğe” olan inanç ve bağlılık tesis edilecektir.

4.Parti örgütümüz kurumsallaşacak ve partiye ait olan maddi ve kurumsal varlıklarımızın tümü şahısların üzerinden alınıp partinin üzerine yapılacaktır.

5. Parti örgütümüzde başta finansal konular olmak üzere her konuda ilkeli, şeffaf ve dürüst bir politika izlenecektir.

6. Parti örgütümüz sadece bir “kahvaltı Örgütü” ya da “Tea Party” olmaktan çıkarılacak ve kahvaltı ve çay buluşmalarının yanı sıra, burada tüm vatandaşlarımıza güven veren, kamuoyunu yönlendiren, Türkiye'deki tüm hukuksuzluklara güçlü bir ses çıkaran, düşünen, yazan, üreten bir kurum haline getirilecektir ve en azından ınternet üzerinden yayın yapan bir yayın organı ile bu projeler taçlandırılacaktır.

7. Tüm demokratik güçlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerimizin yanında olmak,  destek vermek, destek almak ve katkıda bulunmak öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır. Bu amaçla gereken çatı kurulacak ve bu kuruluşlar ile her ay bir araya gelerek birlikte daha da güçlü olmanın yolu açılacaktır.

8. Partide sayın genel başkanımızın belirttiği gibi “Dava Adamı Olma” sağ duyusunu oluşturmak için eğitim seminerleri, konferanlar düzenlenecek ve bir parti okulu kurma yönünde adımlar atılacaktır. Partimiz sesi çok çıkanın ya da partiyi yukarıya tırmanma zemini olarak görenlerin değil de çalışan, üreten ve siyasal ahlak pratiğine inanan ve uygulayan vatandaşlarımızın partisi olacaktır.

9.“CHP Türkiye'nin çimentosudur” ve “CHP Türkiye'nin birleştirici gücüdür” anlayışından yola çıkarak, din, dil, ırk, mezhep ve bölgesel farklılık gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız çatımız altında kucaklanacak  ve ortak değerlerimizi ve inançlarımızı güçlendirecek çalışmalar yapılarak ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne katkıda bulunulacaktır.

10. Daha önce de söz verilen ama hiçbir şekilde üzerinde çalışılmayan “Lobicilik faaliyetleri” yeniden ele alınacak ve kurulacak “think tank” ve “strateji” gruplarında gerekli planlamalar yapılarak İngiltere ve Avrupa Parlemontosu'nda partimiz için bir “sekreterya” açabilmek için tüm imkanlar zorlanacaktır.

"Denizin olmadığı yerde, umut adına, martı olmalı insan"

Söz veriyorum, yollarımız ilkeli, şeffaf ve dürüst siyasette mutlaka kesişecek. Yollarımızın kesişmesini beklemeyelim, gelin yola beraber çıkalım.

"Çalışkan ve Güler Yüzlü Örgütlenme" anlayışımıza bir tuğla da siz koyun lütfen...

İLK 100 GÜNDE YAPACAKLARIMIZ:          

● İlk başta “Finans grubumuz” olmak üzere çalışma gruplarımızı kurmuş olacağız.

● Çalışma merkezimizin finansal olarak  kendi ayaklarının üzerinde durması için gerekli adımlar atılacak ve bu adımlar tüm üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

● Tüm eski başkanlarımızı da davet ederek, denetleme ve disiplin kurullarından birer kişiyi de dahil ederek bir danışma kurulu oluşturacaktır. Danışma kurulumuz gerektiğinde anlaşmazlıkların çözüldüğü yer olarak kullanılacaktır. Danışma kurulumuz en az iki toplantısını yapmış olacaktır.

● Yöre derneklerin temsilcileri ile en az bir toplantı yapılmış olacaktır.

● Partinin tüm demirbaşları şahıslardan alınıp partinin üzerine geçirilecektir.

● En az bir aylık bilgi bülteni üyelere iletilmiş olacaktır.

GENEL OLARAK KURUMSALLAŞMA İLE İLGİLİ ATILACAK ADIMLAR:

Çalışma merkezinin her gün açık tutulabilmesi için gerekli finans kaynakları yaratılacak ve merkezimiz her gün açık olacaktır.

YK  yöre dernekleri temsilcileri ile an az 2 ayda bir toplantı yapacak ve alınan kararlar tüm üyelerimize-mümkünse yazılı olarak- duyurulacaktır.

YK  Danışma Kurulu ile en az iki ayda bir toplantı yapacak ve alınan kararlar tüm üyelerimize  -mümkünse yazılı olarak-duyurulacaktır.

Her ay aylık bir bülten ile yapılan ve yapıması  planlanan aktiviteler üyelerimize iletilecektir.

Her ay bir hafta sonu üyelerimiz ile kahvaltıda buluşulacak ve sonrasından aylık aktivite raporu başkan veya herhangi bir YK üyesi tarafından üyelere sunulacak ve üyelerimizin eleştirileri ve düşünceleri dinlenecektir.

CHP toplumsal protestolara öncülük görevi üstlenecektir, Bu görevi yerine getirebilmek için üyelerimiz ile çok kısa süre içerisinde haberleşebileceğimiz iletişim ağları kurulacaktır.

Yatay örgütlenme modelleri esas alınarak kalıcı çalışma grupları kurularak, liyakat baz alınacak ve partimiz katkı vermeye açık hale getirilecektir.

Kadın ve gençlik kollarımıza  yönetime veya yönetimden birilerine değil, partiye bağlılıkları anlatılacak ve örgütlenme modeli liyakat üzerinden ve yatay olacak şekilde geliştirilecektir.  Gençlerimizin yapılacak her tür aktivitede görev almaları sağlanacak, eğitim seminerlerine gönderilecek ve tabandan yetişen yönetici olmaları için gayret sarfedilecektir.

Uzun zamandır düşündüğümüz ama bir şekilde oluşturamadığımız think-tankı oluşturulacaktır. Think tank grubumuzun sağlıklı ve özgürce çalışabilmesi ve hem İngiltere birliğimiz  hem de ülkemiz politikalarına öneriler getirebilmeleri  için her türlü ortam sağlanacaktır. Think tank grubumuzun ürettikleri  tüm üyelerimiz ile ve gerektiğinde merkezimiz ile paylaşılacaktır. Think tank grubumuz aynı zamanda buradaki partiler ve parlemento ile ilişkilerimizi geliştirmek için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik örgütümüzde gelenek haline getirilecektir. Yapılan her şeyin üyelerimiz için yapıldığı ve üyelerimizin bilmeyeceği/bilmemesi gereken hiç bir şeyin olmaması gerektiği atılacak pratik adımlar ile gösterilecektir. (Bu amaç ile gerekirse tüm yk toplantıları kayıda alınacak ve arşivlenecektir ?)

Parti örgütümüz hem İngiltere, hem de avrupa politikalarını yakından takip edecek, gerektiğinde  ve yapılabilir ise, Avrupa parlementosu, sosyalist enternasyonel, ingilteredeki parti kongreleri gibi aktivitelere gözlemci gönderecek ve bulgularını üyelerimiz ile paylaşacaktır.

ELİF GELİRLİ KİMDİR?           

Ekonomist & Siyaset Bilimci.

Malatya Arapkir doğumlu olan Elif Gelirli, ilk öğrenimini Malatya'da tamamladı. Orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Gelirli, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Ekonomi bölümünde yaptı.

1991 -93 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi master'i yapan Elif Gelirli , 1993 yılı sonunda İngiltere'ye yerleşti.

1997-1999 Yıllarında Londra'da bir Üniversite'de Finans Ekonomisi master'i yapan Elif Gelirli evli ve iki çocuk annesidir.

Londra'da yayımlanan bazı gazeteler de ekonomi ve politika üzerine köşe yazıları yazan Gelirli , 1999 yılından beri aile şirketlerinde yöneticilik yapmaktadır ve Londra'da Türkçe eğitim veren hafta sonu okullarına destek çalışmaları yürütmektedir.

Türkiye'nin çağdaşlaşma projesinde Atatürk İlke ve İnkılaplarını mihenk taşı olarak gören Gelirli, demokrasiye, özgürlüğe, halkların kardeşliğine ve birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Türkiye'nin her sorununun çözüleceğine inanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2018, 02:03
banner844
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner646

banner814

banner559