banner815

Kölelik

Köleliği düşündüm birkaç gündür. Nedir kölelik? Evcilleştirilmiş kedi, köpek, akvaryum ve havuzlardaki gösteri balıkları, burnuna halka takıp hamamda nasıl göbek atıldığını gösteren ayılar, binek atlar, binek develer, yük katırları, yük eşekleri, binek lamalar, çocukların bindikleri midilli atları, laboratuvarlardaki kobay fareler, hepsi birer köledir. Hayvanat bahçelerindeki tüm hayvanlar köledir.

Ağaçların, çiçeklerin, güllerin, bitkilerin hepsi köledir. Sahibinin canı isterse keser, canı isterse dalını kopartır. Canı isterse meyvelerini toplar.

Zaten hayvanların, bitkilerin insanlar için yaratıldığı öğretilir bize.

Bir de insan köleler vardır. Para ile satılan. Para ile alınan. Gönüllü köleler olduğu söylense de, yazılsa da veya aslında eskiden işçi mesleğinden olan kişilere işçi, hizmet veren anlamına gelen köle dendiği söylense de, yazılsa da, koskoca bir yalandır. Köle köledir. Eti de, kemiği de senin olduğu insan kölelerdir.

Günümüzde kölelik müessesesi nasıl işletilmektedir? İşte bunu düşündüm. Günümüzde kölelik şu esaslar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

1-Ekmek parası için, evine ailesine, çocuklarına, eşine, anne ve babasına ekmek götürmek için, ilaç almak için yapılan köleliktir. Köle olarak bulunulan konum diğer  insanlara zarar vermez, Aksine diğer insanların hizmet, üretim, fayda, menfaat, mutluluk, ihtiyaç sağladığı bir köleliktir. Yani uyuşturucu baronlarına hizmet etmek bu gruba değil, üçüncü gruba girer.

2-Tehdit, şantaj, korku, bastırma, korkutma, sindirme, yeri geldiğinde dayak atma gibi metotlarla kendisinin ve ailesinin can güvenliği için iradesini, özgürlüğünü teslim etmek zorunda kalmış kölelerin durumudur.

3-Hırslarını, egolarını, kibirli ruhunu tatmin etmek için daha büyük bir iradeye iradesini, aklını teslim etmiş kişilerdir. Bu daha büyük irade üst akıl olabilir, şeytan olabilir, süper sömürgeci bir ülkenin istihbarat teşkilatı olabilir.

4-Paraya köle olan insanlar. Bunlar dünyanın tüm altınlarını, dolarlarını, avrolarını kendi hesaplarına geçirseler, yine de doymazlar. Çünkü para artık onların efendisi olmuştur, o paranın kölesi olmuştur.

5-Şöhretin kölesi olanlar. Bunlar televizyon, radyo, gazete, İnternet kendilerinden bir gün bahsetmese dünyaları kararan insanlardır. Bu insanları aç bırakın, susuz bırakın belki tahammül edebilirler ama kendilerinden bahsedilmezse asla tahammül edemezler ve kendilerini dünyanın merkezi gibi görürler. Bunlar şöhrete köle olmuş tiplerdir.

Özgür insan bu üç gruptan hiç birisine dahil değildir. Öyle mi dersiniz? Bence öyle değil! Bence dünya dediğimiz bu gezegende, insanlar var olduğundan beri , binde biri, hatta on binde biri, hatta yüz binde biri hariç, insanlar hep birbirlerinin, birilerinin, bir şeylerin kölesi olmuşlar, kölesi olarak yaşayıp ölmüşler, şimdi de köle olarak yaşıyor milyarlarca insan.

Çünkü devlet sistemleri böyle kurulmuş. Padişahlıklar, krallıklar, diktatörlükler köleliğe son vermek için yıkılmışlar güya. Yerine  getirilen demokrasi dediğimiz sistemlerde, halka hizmet için halk tarafından görevlendirilen insanlar, halka hükmetmeye başlamışlar. Bazı uyanık kimseler, her ne yapıyorsa din için yaptığını iddia etmiş ve ediyor da. Bazı kurnazlar kendisi için bir şey yapıyorsa namert olduğunu, her şeyin vatan ve millet için olduğunu, devlet için olduğunu bağırıp durur. Aslında bütün niyet sistemin en tepesine kadar çıkıp kölelik sisteminin içinde kendisine bir kol ağalığı, bir saray efendiliği falan kapmaktır.  Böylece kölelik yularını elinde tutan veya tutabilecek kişiler azalmış, hatta bire, ikiye kadar düşmüş olur.

Ama köleliğin de bir onuru vardır. Birinci maddede anlatmaya çalıştığım kölelik, onurlu olan köleliktir ve bir çok efendiden daha makbul, daha aydınlık insanlardır ve zihinleri ya da bedenleri günün belirli saatlerinde köle olsa da, ruhları özgürdür.

İkinci tip köleler ise, aslında fedakar bir roldedirler. Çünkü hayatta kalmak için veya yakınlarının hayatını kurtarmak, korumak için bu köleliğe mecbur bırakılmışlardır. Bunların da ruhlarına özgür kalan ruhlar diyebiliriz.

Ama diğer maddelerdeki kölelerin bedenleri, zihinleri  özgür gibi görünse de ruhları tutsaktır. Ruhlarını onları tutsak eden güçler ele geçirmiştir. Birinci, ikinci maddede belirtilenler bir gün bedenlerinin, zihinlerinin özgürlüğünü geri alabilirler ama diğer maddelerdeki köleler ruhlarını bu tutsaklıktan kurtarabilmeleri pek mümkün olmaz. Ruhlarına ipotek konulmuş insanlardır.

Ruhu özgür olmayan köle cinsleri, efendilerini ilah gibi görürler, Mesih gibi görürler. Canlarını, mallarını, çocuklarını, ailelerini, kaderlerini Ona borçluymuş gibi davranırlar. Onun adı anıldığı zaman, Onun haberleri ve emirleri okunduğu zaman saygı ve huşu içinde ayağa kalkarlar, onun için nağmeler, ilahiler, gazeller, marşlar, sloganlar, pankartlar düzerler, düzenlerler. Onun için kefen giyerler ve ‘’ senin için ölüm bize şerbettir’’ derler,’’ önüne yatarız ‘’ derler. ‘’ Sen ilahi yaratıcının yeryüzündeki tecellisisin’’ derler.

İnsan aklını, zekasını, yeteneklerini, bedenini, zamanını kendisinin hayatta kalması için veya evine, aile yakınlarına ekmek götürmek için kiralıyorsa, satıyorsa bu hayatın, yaşamın, bu gezegendeki hayatta kalma şartlarının bir gereğidir. Ama bu sözleşmeyi yaptığı, yani yeteneklerini, gücünü, aklını, zekasını kiraladığı veya sattığı kişiler ile kendisini aynı seviyede görmesi şarttır. Yani kendisini asla onun kulu, kölesi görmemelidir. Çift taraflı bir anlaşma yapılmıştır ve bir taraf bir şeyler alırken, diğer tarafa da bunun bedeli için bazı ödemeler yapar.

Ama insan ruhunu başka iradelerin kucağına teslim etmişse, işte bu köleliğin utanç boyutudur. Böyle insanlar mankurttur. Robottur. Kereste yapılmak için kesilmeyi bekleyen ağaç gibidirler. Üzerlerine binilip taşımayı, koşturmayı bekleyen binek develeri ,binek atları gibidirler.

Söylemek istediğim bu dünyada ruhunu  başkalarının iradesine teslim etmiş köleler var diyorum.

Efendilik taslıyorlar, asalet görüntüsü veriyorlar, fiyakalı yaşıyor gibi görünüyorlar. Aslında hepsi birer zavallı korkaktan  başka bir şey değil. Belki böyleleri sadece Bir Mankurt veya eti, kemiği, kanı olan, görme ve işitme duyularına sahip  yeni yüzyıl robotlarıdır.


www.tarazastana.com

YORUM EKLE
banner647

banner646

banner814

banner559