banner815

Araç sigorta ücretleri yine arttı!

İngiltere genelindeki sürücülerin araba sigortaları için ödediği ücretler, üç yılda üçte bir oranında artış gösterdi.

Araç sigorta ücretleri yine arttı!
banner560

İngiltere genelindeki sürücülerin araba sigortaları için ödediği ücret­ler, üç yılda üçte bir oranında artış gösterdi. 2015 yılından 2018’e kadar sigorta ücretlerinin ortalama 208 sterlin artmasında, hükümet tara­fından yapılan yeni sigorta düzen­lemelerinin büyük etkisi oldu.

Tüketici grubu Which? tarafından yapılan açıklamada, daha uygun fi­yata sigorta anlaşmaları yapmanın mümkün olduğu ve ücretlerin, yılın farklı dönemlerine göre büyük deği­şiklikler gösterebileceği ifade edildi. Araç sigortalatmak için en ucuz dö­nemin Şubat ayı olduğu, en pahalı dönemin ise Aralık ayı olduğu belir­tiliyor.

Ayrıca Which?, sigorta anlaşma­larının şartlarını ve koşullarını iyice bilmenin, uzun vadede masrafları kı­sabileceğini söylüyor. Karşılaştırma sitesi comparethemarket.com tara­fından yayınlanan veriler, 2015 yılın­dan 2018 yılına kadar, araba sigor­taları için ödenen ortalama ücretin yüzde 33 oranında arttığını gösteri­yor. 2018 yılında sürücülerin araba sigortalarına ödediği ortalama ücre­tin 735 sterline ulaştığı ortaya çıktı.

Sigorta masraflarında bu denli ar­tış yaşanmasının, araba sahiplerini olumsuz etkilediği açıklandı.

Özellikle genç sürücüler olmak üzere halihazırda yüksek ücretlerle karşı karşıya olanların, bu durum­dan en çok etkilenenler olduğu ifade edildi. Tüketici grubu Which?, genç sürücülerin yarısından fazlasının (yüzde 56), araba kullanmanın ma­liyetini karşılamakta zorlandıklarını söylüyor.

Genç sürücülerin yüzde 49’unun ise araba kullanmaya devam ede­bilmek için başka birinden finan­sal destek aldıklarını kabul ettik­leri belirtiliyor.

Which?, hükümet tarafından ya­pılan iki değişikliğin, araba sigor­talarında görülen ani yükselişe bü­yük katkıda bulunduğunu açıkladı.

Bu iki değişikliğin, sigorta ücreti vergilerinin (Insurance Premium Tax) artması ve kişisel yaralanma davalarında sürücülere sigorta şirketleri tarafından ödenecek tazminatı belirlemek için kullanı­lan “Discount Rate” değişiklikleri olduğu belirtildi. Standart sigorta ücreti vergileri, 2015 yılından bu yana dört kez arttı ve ikiye katla­narak yüzde 6’dan yüzde 12 sevi­yelerine çıktı.

Which?, bu durumun sigorta üc­retlerini büyük oranda arttırdığını söylüyor. Mart 2017’de hükümet tarafından yapılan “Discount Rate” değişiklikleri ise sigorta şirketleri­nin kişisel yaralanma davalarında ödeyecekleri tazminat miktarının artmasına neden oldu.

Bu durumun ilk olarak sigorta ücretlerinde sıçrama olmasına se­bebiyet verdiğini söyleyen Which?, daha sonra şirketlerin bu şoku at­lattığını ve sigorta ücretlerinin dü­zelmeye başladığını ifade ediyor.

Sigorta ücretlerinin geçen yıl boyunca artmasına rağmen, bu durumun tersine dönmeye başla­yabileceği belirtildi.

Aralık 2018’de hükümet, “whip­lash” olarak bilinen, kazalarda kafa ve boyun bölgelerinde oluşabile­cek travmalar için ödenecek taz­minatların hesaplanmasında deği­şikliğe gidileceğini açıkladı.

Buna göre, iki yıla kadar süre­cek yaralanmalardaki tazminatlar, belirli bir tarifeye göre ödenecek.

Bunun, sigorta şirketleri tarafın­dan ödenecek tazminat miktarla­rını azaltması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, bu değişiklik­lerle kişisel yaralanma davaların­daki tazminat taleplerinin daha adil olmasının hedeflendiğini be­lirtti.

Bu değişiklikler Nisan 2020’de yürürlüğe girecek olsa da bazı si­gorta şirketlerinin, ücretlerdeki düşüş beklentisini müşterilerine yansıtmaya başladığı görülüyor.

Which? tarafından Nisan ayında yayınlanan bir rapor, Aralık 2018’de 790 sterlin olan sigorta üc­retlerinin, Şubat 2019’da 690 ster­line düştüğünü gösteriyor.

Rekabetçi ücretlerle ihtiyaçlara uygun sigorta yaptırmanın kolay bir iş olmadığını belirten tüketici grubu Which?, konuyla ilgili şu tav­siyelerde bulunuyor:

“İlk olarak, fiyat önemli bir fak­tör olsa bile, hemen en ucuz se­çenekte karar kılmayın. İhtiyacınız olan her şeyi kapsadığından emin olmak için, anlaşmanın şartlar ve koşullarını dikkatlice okuyun.

“Tüm ihtiyaçlarınızı karşılama­yan sigorta anlaşmaları uzun va­dede daha çok masraf yapmanıza sebep olur. Özellikle de tazminat talebinde bulunup, anlaşmanın ha­sarınızı kapsamadığını öğrendiği­nizde. “Sigorta anlaşmanızı yılın hangi döneminde satın aldığınız da ödeyeceğiniz fiyata büyük etki edebilir. Araştırmalara göre, si­gorta almak için en ucuz ay Şubat olurken, en pahalı ay ise Aralık ola­rak görülüyor.”

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 03:50
banner844

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner521

banner814

banner559

banner646