banner890

Coronavirus; Mülk Sahipleri ve Kiracı Anlaşmazlıkları

25 Mart 2020'de yürürlüğe giren Coronavirus Yasası 2020, 25 Mart 2020-30 Haziran 2020 (genişletilebilen) sırasında mulket sahibinin telafilerinde 82. bölüm değişikliklerini içermektedir.

Bu süre zarfında bir mulket sahibinin, kira ödememesi nedeniyle bir işyeri sahibinin sozlesmesini fes etme hakkını uygulaması engelledir. Buda bazi kiracıların müzakereleri zorlamak için kirayı geri tuttuğun goriyoruz.

Kiracinin, kira odemedi durumunda mulket sahibinin başka çareleri var mı?

  • Commercial Rent Arrears Recovery (CRAR) Turkce Ticari Kira Borçlarının Geri Kazanımı anlamina gelen prosedur, ticari bina sahiplerinin kiracınin mallarını kontrol ederek ve satarak kira borcunu geri kazanmalarını sağlayan yasal bir prosedürdür. (genellikle mulket sahibine hiçbir maliyeti yoktur)
  • Statutory Demand, Turkce Yasal talep, bir alacaklıdan gelen bir tür yazılı uyarıdır. Kiraci borcunu ödemezse, veya mulket sahibile başka bir anlaşmaya gelmese, kiraciyi iflas ettirmek için mahkeme işlemlerine başlayabilirler. Etkili bir uyarı olabilir.
  • Kira Depozitosu - iyi hazırlanmış bir kira depozitosu, mulket sahibinin bun depozitoyu kullanmasini sağlayacaktır. Bu, mulket sahibine likidite sağlayabilir. Yine iyi hazırlanmış bir kira depozitosu, kiracının bunu tamamlamasını gerektirir.
  • Kefil - Bir kira garantisinin olması halinde, mulket sahibine, kefilin ihbarda bulunmasına ilişkin ‘Section 17’ Bildirimi'ni sunması etkili olabilir

Yukarıdaki çözümler mulket sahiplerine etkili çözümler sağlayabilir

Kiracı ne yapabilir?

Bir kiracı, her iki tarafa da biraz nefes alan sağlamak için şartların yeniden müzakere edilip edilemeyeceğini görmek için mulket sahibiyle proaktif bir iletişim kurmak için iyi bir şekilde yerleştirilebilir. Örneğin, kiracı 3 aylık ücretsiz kira teklifinde bulunabilir ve sozlesme süreyi 3 ay daha uzatmayı kabul edebilir.
Genelde gelen iki baska konu Insurance, Force Majeure ve Frustration turkce mücbir sebep ve

Hayal kırıklığı yasası

Sigorta

Çoğu durumda kiracılar, kiracıdan kiralamaya değişecek olan belirli sigortalı risklerden sigorta kapsamı için mulket sahiplerine bir sigorta primi öderler. Kira sözleşmelerinin çoğu kiracılardan pozisyonlarını kontrol etmelerini sağlamak için mulket sahibinden sigorta poliçelerinin bir kopyasını isteme hakkına sahiptir. Bir kiralamadaki sigortalı risklerin tanımı pandemiyi kapsayacak kadar genişse, kiralamada belirlenen katı bir prosedür izlenerek kiracıyı kira askıya alma hakkına sahip bir hüküm olabilir. Ancak, sigorta poliçelerinin çoğunda, pandeminin sigortalı risk olarak sınıflandırılması olası değildir.

Ticari yerleni kapali olan mulket sahibiplere, sigorta koşullarını ihlal etmediğinden emin olmak için Sigorta şirketi ile görüşmelidir; Bazı insurance sozlesmeleri genellikle mulket sahiplerinin mülklerini her hafta incelemelerini gerektirir.

Mücbir sebepler ve hayal kırıklığı yasası

Mücbir sebepler ve hayal kırıklığı yasası: Kiralamalar genellikle tarafların kiralama sözleşmesini, genellikle inşaat sözleşmelerinden veya inşaat sözleşmelerinden farklı olarak sona erdirmesine izin veren mücbir sebep maddeleri içermez. Bunun yerine, kiracıların mülklerini işgal etmeleri önlenirse, kiracıların finansal kiralama yükümlülüklerinden kurtulmalarına yardımcı olup olamayacağını görmek için hayal kırıklığı doktrinine bakabilirler. Bununla birlikte, hayal kırıklığı yüksek bir çubuktur: bir yükümlülüğün yerine getirilmesini imkansız kılan bir olay meydana gelirse veya yükümlülük, sözleşme yapıldığında başlangıçta öngörülenden kökten farklıysa, bir sözleşme hayal kırıklığına uğrayacaktır. İngiltere'de kira kontratı hüsrana uğradığı bildirilen vaka yoktur. İngiltere'de koronavirüs COVID-19 bağlamında, bir kiracı, özellikle de mülkü işgal edemediği herhangi bir süre sadece geçici ise

Kiracı olarak bundan hangi dersi çıkarabiliriz?

Bir kira sözleşmesine girmeden önce, kira askıya alma işleminin daha geniş bir yelpazedeki senaryolara uygulanmasını sağlamak için sıkı bir şekilde müzakere etmek isteyebilirsiniz

Yazar

Kutlay Akpinar, Chartered Surveyor, ve Huntsman Chartered Surveyors’da yonetci.

Bu zor dönemde Türkçe konuşan mülk sahiplerine ve kiracılara ücretsiz yardım masası sunuyoruz

E: contact@huntsmansurveyors.co.uk

W: www.huntsmanproperty.co.uk

M: 07862960999

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner647

banner646

banner814

banner559